Popiežius Italijos „Caritas“: meilė yra kūrybinga, neaplenkia nei vieno

Nuo pagalbos dešimtims tūkstančių žmonių, netekusių namų po didžiojo 1976 metų žemės drebėjimo Italijoje, iki įvairiausios paramos koronaviruso pandemijos paliestoms šeimoms pastaraisiais metais, nuo alternatyvios tarnybos sąžinės prieštarautojams iki tarptautinių migracijos koridorių, nuo savanorystės iki „solidarumo teologijos“ plėtojimo: per tokias stoteles veda Italijos „Caritas“ organizacijos kelias.

Minint 50 metų įsteigimo jubiliejų, Italijos „Caritas“ vadovus ir savanorius birželio 26 dieną priėmė popiežius Pranciškus. Italijos „Caritas“ delegacija atstovavo 218 Italijos vyskupijų „Caritas“ organizacijų.  

Šventasis Tėvas kartu su audiencijos dalyviais džiaugėsi nueitu keliu. Tačiau pastarųjų penkiasdešimties metų turtinga patirtis turi ne virsti rinkiniu dalykų, kurie paprasčiausiai pakartojami iš naujo, tačiau pagrindu tam, ką šv. Jonas Paulius II vadino artimo meilės vaizduote arba išradingumu, sugebančia reaguoti į vis naujas ir sudėtingas žmonių problemas.

Popiežius Pranciškus Italijos „Caritas“ organizacijos – kuri yra visos Bažnyčios meilės artimui liudytoja ir įgyvendintoja – nariams palinkėjo vadovautis trimis gairėmis.

Visų pirma – pradėti nuo paskutiniųjų, neginamųjų, trapiųjų. Artimo meilė yra gailestingumas, kuris nelaukia, bet pats ieško silpniausiųjų, pasiekia tolimiausius pakraščius, kad padėtų žmonėms išsilaisvinti iš įvairių vergovių. 

Niekada negalima nutolti nuo Evangelijos kelio, pažymėjo popiežius. Šį kelią jis apibūdino kaip gyvenimo būdą, stilių. Tai neišsišokanti, tačiau konkreti meilė. Ji siūlo, tačiau neprimeta. Ji dovanoja ir neprašo atlygio. Toks stilius atitinka mūsų tarnu tapusio Jėzaus stilių. Apie tokį stilių rašo apaštalas Paulius, kai pažymi, jog meilė „visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“. Į akis krenta žodis „visa“ – ši meilė apima visą žmogų, ne vien materialius arba dvasinius jo aspektus. Jėzaus išganymas taip pat apima visą žmogų. Todėl tikra artimo meilė visada tarnauja visapusiškam asmens vystymuisi. 

Pasak Šventojo Tėvo, vykdant artimo meilės misiją visada praverčia du evangeliniai žemėlapiai. Taip jis pavadino vadinamuosius Kalno palaiminimus ir Evangelijos pagal Matą 25 skyriaus  perspėjimus apie paskutinįjį teismą (žr. Mt 25, 31–46), kuriuose nurodoma, kad būtent artimo meilė – alkano pavalgydinimas, ištroškusio pagirdymas – bus šio teismo kriterijus. Šiais žodžiais, pasak popiežiaus, Jėzus su niekuo nepolemizuoja, tačiau skelbia pranašystę visiems, gina visų orumą, prašo išgirsti vargšus, kalbėti už bebalsius.

Trečioji gairė yra kūrybingumas ir mokymasis atsiliepti į naujas situacijas, naujas problemas. „Puoselėkite brolybės svajonę, būkite vilties ženklu. Nuo pesimizmo viruso skiepykitės džiaugsmu būti didelės šeimos dalimi. Tokiame broliškame klimate kurianti ir kūrybinga Šventoji Dvasia sužadins naujas idėjas, tinkančias mūsų laikams“, – sakė popiežius Pranciškus. 

Audiencijos pabaigoje jis nuoširdžiai padėkojo visiems „Caritas“ organizacijos nariams – savanoriams, kunigams, darbuotojams – kurie sudaro šį solidarumo tinklą, padeda daugybei žmonių įveikti sunkumus, o šios pandemijos metu dar labiau sustiprino savo pastangas, viršijo savo jėgas. Jis prašė daug dėmesio skirti jaunuoliams. Jie dažnai tampa mūsų abejingumo ir įvaizdžio kultūros aukomis. Nepakanka jiems paspausti „patinka“, bet reikia tikros brolybės ir džiaugsmo patirties. Jei padėsime jiems skirti laiko kitiems, padėti kitiems – taip pat padėsime patirti prasmingo gyvenimo skonį. (RK / Vatican News)

2021 birželio 26, 14:55