Popiežius Pranciškus Italijos šeimų asociacijų susitikime Popiežius Pranciškus Italijos šeimų asociacijų susitikime 

Popiežius: jei nesibaigs demografinė krizė, nebus ateities

Popiežius Pranciškus atidarė penktadienį Romoje prasidėjusį Italijos šeimų asociacijų susitikimą, kuriame kalbama apie demografinę politiką ir paramą šeimoms. Koncertų salėje netoli Vatikano vykstančio susitikimo atidaryme dalyvavo ir Italijos premjeras Mario Draghi.

Gana ilgoje šia proga sakytoje kalboje popiežius paminėjo visuomenės pasimetimą, nulemtą nedarbo krizės, jaunų šeimų baimę dėl vaikų auginimo išlaidų, moterų frustraciją, kai priimant į darbą keliama sąlygą neturėti vaikų. Visi šie sunkumai smukdo visuomenę, stumia ją į vis gilesnę demografinę krizę, į „vis šaltesnę demografinę žiemą“.

Jei norime, kad šalis atsigautų, sakė popiežius, reikia pakeisti šią tendenciją. Permainas reikia pradėti nuo žmogaus, nuo gyvybės, nuo gimstamumo augimą skatinančių gyvenimo sąlygų kūrimo. Jei norime geresnės ateities, reikia rūpintis šeimomis, ypač jaunomis, šalinti visas kliūtis, kurios paralyžiuoja jų gyvenimo planus. Jei šeima nebus dabarties centre, nebus ateities. Jei šeima atsigaus, atsigaus ir visos visuomenės gyvenimas.

Toliau savo kalboje popiežius komentavo tris kriterijus, tris vertybes, kuriomis turi pasižymėti šeimos gerovei ir gimstamumo augimui palankios aplinkos kūrimas – dovanojimą, tvarumą ir solidarumą.

Dabartinė padėtis, kai gimsta vis mažiau vaikų ir visuomenė vis labiau sensta, liudija apie žmonėse vis giliau įsišaknijantį individualizmą, apsiribojimą tik savo interesais, tarsi su mumis viskas baigtųsi. Būtina susigrąžinti turtingų ir vartotojiškų visuomenių užmirštą dovanojimo vertybę, dalijimosi, gyvenimo dėl kitų džiaugsmą.

Kitas popiežiaus paminėtas kriterijus – tvarumas. Jis turi galioti ne tik ekonomikos, technologijų ir mūsų santykio su gamta sferose, bet reikia užtikrinti ir žmonių kartų tvarumą. Neįmanoma skatinti gamybos ir saugoti aplinkos, nebūnant dėmesingiems šeimų ir vaikų gerovei. Popiežius iškėlė ugdymo svarbą. Mokyklos vaidmuo neturi ribotis tik žinių perdavimu, bet mokykloje praleisti metai turi būti visokeriopo žmogiškojo brendimo metas. Deja, dažnas jaunas žmogus savarankišką gyvenimą pradeda su įdiegtu įsitikinimu, kad svarbūs tik pinigai, sėkmė ir karjera. O jei tik tai svarbu, tuomet šeima ir vaikai jam atrodo tik kaip kliūtis jo siekiams. Tokia mąstysena, sakė Pranciškus, yra tarsi gangrena, kuri ardo visuomenės audinį ir daro ateitį netvarią.

Trečiasis žodis – solidarumas. Pasak popiežiaus, reikia toliaregiško struktūrinio solidarumo. Reikia plataus užmojo ir toli į ateitį nukreiptos šeimos politikos. Čia, pasak Pranciškaus, slypi skirtumas tarp einamųjų viešųjų reikalų tvarkymo ir geros politikos. Būtina ne tik sukurti laikinas priemones, kurios padėtų įveikti dabartinę pandemijos pagilintą krizę, bet pasiūlyti jauniems žmonėms stabilesnes perspektyvas.

Popiežius savo kalbą baigė padėka tiems, kas, nepaisant visų sunkumų, tiki ateitimi. Kartais jums gali atrodyti, kad šaukiate dykumoje ar kovojate su vėjo malūnais, sakė Pranciškus. Tačiau pirmyn, nepasiduokite, svajokite ir kurkite laimingą visuomenės ateitį, suvokdami, kad be gimstamumo atsigavimo nebus ateities. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 14, 12:48