Perkeltas Eucharistinis kongresas, popiežiaus sveikinimai katalikų universitetui

Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į tikinčiuosius ir piligrimus šv. Petro aikštėje. Jis priminė, kad perkeltas Vengrijoje turėjęs vykti Eucharistinis kongresas. Popiežius taip pat pasveikino italų Švč. Širdies katalikišką universitetą.

„Brangūs broliai ir seserys, pagal prieš pandemija sudarytą programą, praėjusiomis dienomis Budapešte turėjo įvykti tarptautinis Eucharistinis kongresas. Todėl trokštu pasveikinti Vengrijos ganytojus ir tikinčiuosius, ir visus tuos, kurie maldingai ir džiugiai laukė šio bažnytinio gyvenimo įvykio. Kongresas perkeltas į ateinančius metus, nuo 5 iki 12 rugsėjo, jis vyks ten pat, Budapešte. Tęskime dvasinėje vienybėje pasirengimo kelią Eucharistijoje atrasdami Bažnyčios gyvenimo ir misijos šaltinį“, – sakė popiežius Pranciškus.

„Šiandien Italijoje minima Švč. Širdies katalikiško universiteto diena. Raginu remti šią svarbią kultūros instituciją, kad toliau ir naujai tęstų sumanymą, kuris sugebėjo atverti duris daugeliui jaunimo kartų. Kaip niekad svarbu, kad būtų formuojamas naujų kartų rūpestis žmogaus orumu ir bendrais namais“, – tęsė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas pasveikino visus šv. Petro aikštėje buvusius piligrimus, romiečius, šeimas, parapijų grupes, pavienius tikinčiuosius.

„Visiems linkiu gero sekmadienio. Prašau, nepamirškite melstis už mane. Skanių pietų ir iki pasimatymo“, – tradiciškai atsisveikino Pranciškus. (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 20, 14:41