Popiežius: melskimės už sergančius ir kenčiančius žmones

Nauja popiežiaus maldos intencija

„Visi kartu melskimės už sergančius, kenčiančius žmones.

„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.“

Dėkoju visiems krikščionims, visiems geros valios žmonėms, kurie meldžiasi šiuo metu visi vieningi, nepriklausomai nuo to, kokioms religinėms tradicijoms jie priklauso.“

2020 kovo 24, 17:00