Vatican News
Popiežiaus audiencija kariuomenės ordinarams ir kapelionams Popiežiaus audiencija kariuomenės ordinarams ir kapelionams  (ANSA)

Popiežius: kapelionai tepadeda gerbti tarptautinę humanitarinę teisę

Ketvirtadienį popiežius priėmė 130 kariuomenės ordinarų ir kapelionų iš 70 šalių, šiomis dienomis dalyvavusių jiems surengtuose tarptautinės humanitarinės teisės kursuose.

Sveikindamas juos popiežius pirmiausiai priminė, kad šiemet sukako 50 metų nuo tarptautinės humanitarinės teisės pagrindo – Ženevos konvencijų pasirašymo. Nors tarptautinė teisė gina karo aukas, dažnai karinių konfliktų metu žmonės tampa žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio, kankinimų aukomis, pažeidžiamos pagrindinės jų teisės, sakė popiežius. Jis taip pat paminėjo pagrobtus, dingusius be žinios, nužudytus žmones, tarp kurių yra dvasininkų ir vienuolių. „Meldžiuosi už juos ir jų artimuosius, kad turėtų drąsos eiti pirmyn ir neprarasti vilties.“

Kariuomenės ordinarai ir kapelionai, vykdydami karinių pajėgų narių sąžinių ugdymo misiją, tenegaili jėgų, kad tarptautinės humanitarinės teisės normas visi kariai priimtų giliai į širdis, sakė popiežius. (JM / VaticanNews)

2019 spalio 31, 16:04