Vatican News

Popiežiaus dovana: pediatrinė ligoninė Afrikoje

„Su džiaugsmu sveikinu visus, kas dalyvauja atidaryme naujos ligoninės, skirtos Centrinės Afrikos Respublikos vaikams“, – sakė popiežius Pranciškus vaizdo įraše, perduotame šeštadienį Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje Bangui vykusiame atnaujintos pediatrinės ligoninės atidaryme.

Modernizavimo ir išplėtimo darbus savo auka parėmė popiežius Pranciškus. Nuo dabar ligoninė veiks kaip Šventojo Sosto Romoje išlaikomos Kūdikėlio Jėzaus pediatrinės ligoninės filialas. Atnaujintos ligoninės atidaryme Pranciškui atstovavo specialiai šia proga į Centrinės Afrikos Respubliką nuvykęs popiežiaus išmaldininkas kard. Konradas Krajewskis.

Popiežius priminė savo vizitą Centrinės Afrikos Respubliką 2015 m. lapkričio mėnesį. Šio vizito metu jis atidarė sostinės katedros Gailestingumo metų šventąsias duris. Tai buvo pirmosios šventųjų metų durys, atidarytos pora savaičių anksčiau negu Šv. Petro bazilikos durys.

„Bangui tapo maldos gailestingajam Tėvui dvasine sostine. Meldžiame taikos, gailestingumo, susitaikinimo, atleidimo ir meilės. Džiaugiuosi, kad šventosios durys vis dar atidarytos, ir linkiu, kad gailestingumo upės vanduo gaivintų ir šią naują ligoninę bei visus, kas joje dirba. Linkiu, kad niekada nestigtų konkrečių gerumo ir švelnumo ženklų mažutėliams ir bejėgiams, vienatvės ir apleistumo kamuojamiesiems, kad visada būtų mylinčių žmonių, nestokojančių solidarumo su vargšais ir nelaimingaisiais.“

2019 kovo 02, 15:22