Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius: įsiminkime savo krikšto dieną ir kasmet ją minėkime

Baigę Kalėdų liturginį laikotarpį švenčiame Viešpaties krikšto šventę. Liturgija mus kviečia geriau susipažinti su Jėzumi, kurio gimimą dar neseniai minėjome, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį.

Komentuodamas šios dienos Evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus krikštą Jordano upėje, popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į du pradedamos Jėzaus viešosios veiklos aspektus: Jėzaus artumą su žmonėmis ir jo ryšį su Tėvu.

Pasakojime apie krikštą, Jono suteiktą Jėzui Jordano upėje, visų pirma matome, koks svarbus vaidmuo skiriamas žmonėms, Dievo tautai. Jėzus yra su žmonėmis, sakė popiežius. Žmonės yra ne tik krikšto scenos fonas, bet labai svarbūs jos dalyviai. Prieš pasinerdamas į upės vandenį, Jėzus „pasineria“ į minią, susivienija su žmonėmis, priima visą žmogystę, priima viską, kas žmogiška, išskyrus nuodėmę.

Kitas šios dienos Evangelijoje pabrėžtas momentas yra ryšys su Tėvu. Tuoj po pasinėrimo į vandenį, Jėzus pasineria į maldą, į bendrystę su Tėvu. Krikštu pradedama Jėzaus viešoji veikla – tai Tėvo Jėzui suteikta misija, jo gerumo ir meilės liudijimas žmonėms. Šią misiją Jėzus vykdo būdamas vienybėje su Tėvu ir Šventąją Dvasia.

Taip pat Bažnyčios ir kiekvieno mūsų misija bus vaisinga, jei ją vykdysime taip, kaip Jėzus, sakė Pranciškus. Turime vis atsinaujinti malda, kad evangelizavimo darbe vykdytume ne savo sumanymus, bet Dievo valią ir kad tai darytume jam patinkančiais būdais.

„Brangieji broliai ir seserys, Viešpaties krikšto šventė yra puiki proga su dėkingumu ir įsitikinimu atnaujinti krikšto pažadus, iš naujo pasiryžti kasdien pagal juos gyventi“, – sakė popiežius ir pabaigoje paklausė, ar visi atsimena savo krikšto datą. Kas neatsimena, tepaklausia savo tėvų, krikšto tėvų, senelių, kitų giminaičių. „Žinokite šią dieną, saugokite ją širdyje ir kasmet minėkite“, – ragino popiežius.  (JM / VaticanNews)

Popiežius Viešpaties krikšto sekmadienio vidudienį
2019 sausio 13, 14:07