Vatican News
Popiežius sekmadienio vidudienį Popiežius sekmadienio vidudienį  (ANSA)

Popiežius sekmadienio vidudienį: matykime ne save, bet Jėzų ir kitus žmones

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje dalyvavo apie 20 tūkst. žmonių. Jiems sakytoje kalboje popiežius Pranciškus komentavo paskutinio sekmadienio prieš Kalėdas Evangelijos sceną: Marija lanko savo giminaitę Elzbietą.

Pasak popiežiaus, šis epizodas padeda mums suprasti žmogaus ir Dievo susitikimo slėpinį. Šiame epizode nematome jokių nepaprastų ženklų ar stebuklų, bet aiškiai jaučiame, kad jis kupinas tikėjimo ir meilės. Marija yra labiausiai palaiminta tarp moterų, nes ji įtikėjo. Elzbietos vyras Zacharijas suabejojo Dievo žodžiu, dėl to jis tapo nebyliu.  Jei žmogus stokoja tikėjimo, tuo pačiu jis yra kurčias guodžiančiam Dievo balsui ir nesugeba ištarti paguodos ir vilties žodžių kitiems. Gana apsižvalgyti aplink mus, sakė Pranciškus. „Kiekvieną dieną matome žmonių, kurie neturi tikėjimo arba kurių tikėjimas yra labai silpnas. Jei jie susiduria su kenčiančiu žmogui, nesugeba nuoširdžiai paguosti, neturi savyje tos ugnies, kurios reikia, kad pasiektų kito širdį. Jie silpni, nes jų tikėjimas silpnas. Jie nemoka ištarti žodžio, kuris sušildytų kito žmogaus širdį“, – sakė popiežius ir pridūrė, kad tikėjimą, savo ruožtu, maitina ir stiprina artimo meilės darbai.

Šio sekmadienio Evangelijoje minimas įvykis – Marijos apsilankymas pas Elzbietą – mums padeda gerai pasiruošti Kalėdoms, moko mus tikėjimo ir meilės dinamizmo, sakė Pranciškus ir meldė Mergelę Mariją, kad ji mums padėtų su tokiu dinamizmu švęsti Kalėdas, kad nebūtume užsidarę, kad visko centre būtų ne mūsų „aš“, bet Jėzaus ir mūsų brolių „tu“. Jei taip sugebėsime švęsti Kalėdas, tuomet leisime, kad mumyse įsikūnytų ir apsigyventų Meilės Dievas. (JM / VaticanNews)

Popiežius: Marija padeda ruoštis Kalėdoms
2018 gruodžio 23, 15:31