Vatican News

Popiežius meldžiasi už cunamio aukas

Sekmadienio vidudienį, po „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus paprašė kartu su juo melstis už cunamio Indonezijoje aukas.

„Brangieji broliai ir seserys! Mintimis esu su Indonezijos gyventojais, nukentėjusiais nuo stichinių nelaimių. Daug žmonių žuvo. Daug dingo be žinios, neteko pastogės. Padaryta daug žalos. Visus raginu kartu su manimi melstis už aukas ir jų artimuosius. Esu artimas turėjusiems skubiai palikti namus ir visiems nukentėjusiems.  Meldžiu Dievą, kad juos paguostų skausmo valandą. Šie mūsų broliai ir seserys tesulaukia mūsų solidarumo ir tarptautinės bendruomenės pagalbos.“

2018 gruodžio 23, 15:18