Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius pasveikino Madagaskaro jaunimą

Popiežius Pranciškus pasiuntė video sveikinimą Madagaskaro jaunimo dienos dalyviams. Nacionalinį jaunimo susitikimą sekmadienį, spalio 14 dieną, užbaigė popiežiaus video raginimas jaunimui pasitikėti Dievu, dosniai atsiliepti į jo kvietimą, darbuotis dėl savo krašto gerovės, visiems skelbti taiką ir viltį.

„Eikite skelbti visiems, kad Jėzus mus myli, kad su juo pranyksta bet kokia baimė!“ – paragino Šventasis Tėvas, į Madagaskaro jaunimą kreipdamasis prancūziškai.

Popiežius sakė, kad jaunimas yra jo širdyje, nes ir Vyskupų Sinodas, šiuo metu skiriantis dėmesį jaunimui, – jo širdyje.

„Angelo pasveikinimas Marijai: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!“, – Madagaskaro jaunimo dienos tema – skirtas visiems mums ir kiekvienam iš jūsų. Dievas kreipiasi į jus. Kaip Viešpats pažvelgė į Mariją ir suteikė jai savo malonę, jis taip pat meilingai, pagarbiai ir švelniai žvelgia į jus. Jis žino, kas baugina, mato jūsų trapumą. Su juo viskas įmanoma“.

Šventasis Tėvas prašė jaunimo skirti laiko įsiklausymui į Viešpaties kvietimą, kad į jį galėtų atsiliepti dosniai, visa širdimi. Viešpats niekad neverčia, tesako: „Jei tik nori...“.

„Kokį džiaugsmą suteikia atsiliepimas į Jėzaus kvietimą! Daugelis dvasininkų ir pašvęstųjų gali tai paliudyti, nes Jėzus suteikia prasmę visam visų gyvenimui“, – pasakė popiežius ir paragino:

„Siekite įgyvendinti savo svajones ir bendromis jėgomis kurkite savo ir savo krašto ateitį, visuomet ieškokite vieni kitų gerovės. Siunčiu jus kaip taikos ir vilties pasiuntinius į savo miestus ir kaimus, į ten, kur gyvenate ir dirbate. Dievas telaimina jus ir jūsų šeimas“. (SAK / Vatican News)

2018 spalio 15, 15:16