Vatican News

Popiežiaus pasmerkė išpuolį prieš sinagogą

Popiežius Pranciškus pasmerkė šeštadienį įvykdytą išpuolį prieš sinagogą Pitsburge ir pareiškė užuojautą visai JAV žydų bendruomenei.

„Aukščiausiasis žuvusiems tesuteikia savo ramybę, tepaguodžia jų šeimas, testiprina sužeistuosius. Visus mus sužeidė šis nežmoniškas smurtas. Viešpats tepadeda užgesinti mūsų visuomenėse atsirandančius neapykantos židinius, testiprina humaniškumą, pagarbą gyvybei, moralinėms ir pilietinėms vertybėms ir šventą Dievo baimę, nes Dievas yra Meilė ir visų Tėvas“. (JM / VaticanNews)

2018 spalio 28, 16:19