Vatican News

Pranciškus: Meilė nesuderinama su stabmeldybe

Stabai pavergia. Pažada laimę, bet jos neatneša. Žmogus, gyvendamas vien dėl to daikto ar tos vizijos, atsiduria savęs sunaikinimo sūkuryje, laukdamas rezultato, kurio niekad nebus. Stabai pažada gyvenimą, bet iš tikrųjų jį atima. Tikrasis Dievas neprašo atiduoti gyvybę, o ją padovanoja. Savo stabmeldybės pripažinimas yra malonės pradžia, leidžia pasukti meilės keliu.
2018 rugpjūčio 01, 15:51