Vatican News
Maldininkai Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį Maldininkai Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį  (ANSA)

Popiežius: Sekminės – krikščionių šventumo istorijos pradžia

Šį sekmadienį paskutinį kartą buvo kalbama velykinė antifona „Regina Coeli“. Kitą sekmadienį vėl bus kalbamas „Viešpaties Angelas“.

Sekminių dieną prasidėjo krikščioniškojo šventumo istorija, nes Šventoji Dvasia yra šventumo šaltinis, - sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į tris dešimtis tūkstančių maldininkų ir turistų, sekmadienio vidudienį susirinkusių į Šv. Petro aikštę kalbėti vidudienio maldą. Šį sekmadienį paskutinį kartą buvo kalbama velykinė antifona „Regina Coeli“. Kitą sekmadienį vėl bus kalbamas „Viešpaties Angelas“.

Šventumas – tai ne mažumos privilegija, bet visiems skirtas pašaukimas, tęsė Pranciškus. Krikštu visi buvome pašaukti dalyvauti Kristaus dieviškajame gyvenime, o Sutvirtinimu – būti jo liudytojais pasaulyje. Nuo pat pirmųjų Sekminių dienos iki pat mūsų laikų, tas šventumas, kurio pilnatvė yra Kristus, dovanojamas visiems, kas yra atviri Šventosios Dvasios veikimui ir stengias jos klausyti. Mums suteikta Šventoji Dvasia įveikia šiurkštumą, atveria širdis vilčiai, skatina mūsų vidinę brandą, stiprina mūsų ryšius su Dievu ir su artimu.

Sekminių dieną širdimis keliaujame į Jeruzalę, - sakė Pranciškus, primindamas tame mieste, brangiame žydams, krikščionims ir musulmonams, šeštadienį vykusį maldos budėjimą už taiką. „Ir šiandien maldaukime Dvasią, kad sužadintų gerą valią ir paskatintų dialogą bei susitaikinimą Šventojoje Žemėje ir visuose Artimuosiuose Rytuose“. Sekmadienio vidudienį popiežius taip pat paprašė melstis už Venesuelą. „Šventoji Dvasia visai tautai – vadovams, visiems žmonėms – tesuteikia išminties surasti taikos ir vienybės kelią“. (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 20, 13:42