Vatican News
Popiežius su Villanova universiteto delegacija Popiežius su Villanova universiteto delegacija  (ANSA)

Popiežius: universitetai – „dialogo dirbtuvės“

Tol bus nerami mūsų siela, kol nesuras poilsio Dieve – šie šv. Augustino žodžiai labai gerai išreiškia tiesą apie žmogų ir apie jo galutinį tikslą, sakė popiežius Pranciškus šeštadienį priimdamas tėvų augustinų prieš daugiau kaip pusantro šimto metų JAV įkurto Villanova universiteto atstovus.

Villanova universitetas, pavadintas šešioliktojo amžiaus šventojo, vyskupo ir vienuolio augustino Tomo Vilanoviečio vardu, buvo įkurtas devynioliktojo amžiaus vidury šalia Filadelfijos. Iš pradžių tai buvo tėvų augustinų kolegija, kuri vėliau išaugo į vieną pirmųjų katalikiškų universitetų Šiaurės Amerikoje.

„Jūs esate didžiosios Augustino mokymo tradicijos tęsėjai. Jūsų universitetas ir buvo įkurtas tam, kad išsaugotų šią tradiciją ir perduotų ją naujos kartos žmonėms, kurie kaip jaunasis Augustinas ieško tikrosios gyvenimo prasmės, to kas jame tikrai vertinga. Būdamas ištikimas šia vizijai, jūsų universitetas, kaip studijų ir tyrimų bendruomenė, turi taip pat atsiliepti į sudėtingus etinius ir kultūrinius iššūkius, generuojamus mūsų laikais vykstančios epochinės kaitos. Linkiu, sakė popiežius, kad sugebėtumėt perduoti visas intelektines, dvasines ir moraline vertybes, reikalingas, kad jaunimas išmintingai ir atsakingai galėtų dalyvauti visuomenės ateities kūrime. Vienas svarbiausių šios ugdymo misijos tikslų yra universalios, visuotinės, „katalikiškos“ pasaulinės žmonių šeimos vizijos kūrimas, o kartu konkretus darbas, kada dabartiniame pasaulyje būtų mažiau nelygybės ir neteisingumo, daugiau solidarumo. Universitetai pačia savo prigimtimi yra pašaukti būti dialogo dirbtuvėmis, tarnaujančiomis tiesai, teisingumui, ginančiomis žmogaus asmens orumą“.

2018 balandžio 14, 16:46