Vatican News
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį  (ANSA)

Popiežius: melskimės už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje

Sekmadienio vidudienį, po kartu su piligrimais, susirinkusiais į Šv. Petro aikštę, kalbėtos velykinės antifonos „Regina Caeli“, popiežius viso pasaulio tikinčiuosius ir geros valios žmones prašė melstis už taiką Sirijoje, o politinius lyderius ragino aukščiau visko kelti teisingumą ir taiką.

„Mane labai liūdina dabartinė padėtis pasaulyje, kuriame, nepaisant tarptautinės bendruomenės turimų priemonių, nesugebama susitarti dėl bendrų veiksmų siekiant taikos Sirijoje ir kituose regionuose. Be paliovos melsdamasis už taiką ir kviesdamas tai daryti visus geros valios žmones, vėl kreipiuosi į visus politinius lyderius, kad svarbiau už viską būtų teisingumas ir taika“.

Popiežius taip pat išsakė savo skausmą dėl nužudymo trijų žmonių, kurie prieš kelias savaites buvo pagrobti Ekvadoro ir Kolumbijos pasienyje. 

„Meldžiuosi  už aukas, jų artimuosius ir už visą Ekvadoro tautą“, sakė Pranciškus. Šventasis Tėvas taip pat prašė palydėti malda du nepagydomai sergančius asmenis – vegetacinės komos būklėje esantį Vincent’ą Lambert’ą Prancūzijoje ir degeneracine liga sergantį mažą berniuką Alfie Evansą Anglijoje,  o taip pat visus sunkiomis ligomis sergančius žmones. „Tai labai sudėtingos ir skausmingos situacijos. Melskimės, kad būtų gerbiamas kiekvieno ligonio orumas ir kad kiekvienam būtų užtikrintas jo būklę atitinkantis gydymas, sutartinai prisidedant šeimoms, gydytojams ir kitiems atsakingiesiems už medicinos reiklaus“.

Prieš vidudienio maldą komentuodamas sekmadienio Evangeliją, popiežius priminė, kad Velykų įvykis – Kristaus Prisikėlimas, suteikia naują perspektyvą žmogaus kūno sampratai. Kūnas nėra sielos kalėjimas. Dievas sukūrė žmogų su siela ir kūnu. Jėzus prisikėlė su siela ir kūnu.  Dėl to ir mes privalome pozityviai suvokti savo kūną. Jis gali tapti nuodėmė įrankiu, net niekada kūnas nėra nuodėmės priežastis, nes nuodėmės priežastis yra mūsų moralinis silpnumas. Kūnas yra nuostabi Dievo dovana, kuris vienybėje su siela, išreiškia žmoguje įspausto Dievo paveikslo ir panašumo pilnatvę. Dėl to turime labai gerbti savo ir kitų žmonių kūnus. Kiekvienas žmogaus kūno užgavimas, kiekviena žaizda ar smurtas prieš mūsų artimo kūną yra Dievo Kūrėjo įžeidimas! – sakė popiežius.

2018 balandžio 16, 09:50