Vatican News
Popiežius emeritas Benediktas XVI Popiežius emeritas Benediktas XVI 

Popiežiaus Benedikto XVI gimtadienis

Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Joseph Ratzinger buvo išrinktas popiežiumi 2005 metų balandžio 19 d., po nepilnų aštuonerių metų - 2013 vasario 11 d. – jis pranešė apie sprendimą atsisakyti aktyvios popiežiaus tarnystės ir 2013 metų vasario 28 dieną – pasitraukė iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigų

Saulius Augstinas Kubilius - Vatikanas

Šventajam Tėvui Benediktui XVI pirmadienį sukako 91 metai. Vatikano vienuolyne „Mater Ecclesiae“ gyvenantis popiežius emeritas gimtadienį šventė šeimyninėje aplinkoje kartu su keleriais metais vyresniu broliu, prelatu Georgu Ratzingeriu, atvykusiu iš Vokietijos, ir su kitais artimais asmenimis, tarp kurių jį slaugančios pašvęstojo gyvenimo moterys ir asmeninis sekretorius vysk. G. Gaenswein, kuris drauge yra popiežiaus Pranciškaus Namų prefektas.

Gimtadienio proga Benediktą XVI pasveikino popiežius Pranciškus.

Popiežius emeritas gimė 1927 balandžio 16 d. Marktl am Inn miestelyje pietinėje Vokietijoje ir tą patį vakarą, prasidėjus Velykų vigilijai, buvo pakrikštytas Juozapo Aloyzo vardais (Joseph Aloysius Ratzinger) miestelio bažnyčioje. Šios bažnyčios krikštykla virto piligriminių kelionių tikslu, gausesnės maldininkų grupės čia susirenka popiežiaus emerito gimtadienio proga.

Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Joseph Ratzinger buvo išrinktas popiežiumi 2005 metų balandžio 19 d., po nepilnų aštuonerių metų -  2013 vasario 11 d. – jis pranešė apie sprendimą atsisakyti aktyvios popiežiaus tarnystės ir 2013 metų vasario 28 dieną – pasitraukė iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigų

„Mano sprendimas atsisakyti aktyvaus Petro tarnystės vykdymo nereiškia jos atsižadėjimo. Nebėgu nuo kryžiaus, bet nauju būdu pasilieku su Nukryžiuotu Viešpačiu“, pasakė paskutinėje savo bendrojoje audiencijoje Benediktas XVI.

Benediktas XVI toliau tituluojamas popiežiumi, formaliai – popiežiumi emeritu, rengiasi popiežiaus baltu abitu, vadinasi Benedikto XVI vardu, kurį pasirinko išrinkimo popiežiumi dieną. Šių metų pradžioje popiežius emeritas laiške vieno laikraščio skaitytojams prisipažino, jog „lėtai silpstant fizinėms jėgoms“, dvasioje jaučiasi „kaip į Namus keliaujantis piligrimas“.

Balandžio 16-oji – Popiežiaus emerito gimtadienis

 

 

2018 balandžio 16, 10:52