Vatican News
Popiežius Prancikus Pasauliniame šeimų susitikime JAV 2015 metais Popiežius Prancikus Pasauliniame šeimų susitikime JAV 2015 metais   (Vatican Media)

Airijos Bažnyčia laukia popiežiaus Knocko Marijos šventovėje

Gali būti, kad Šventasis Tėvas Pranciškus atskris lėktuvu ne į Dubliną, bet į vakarinės Airijos Knocko vietoję, o iš čia keliaus į Airijos sostinę.

Saulius Augustinas Kubilius – Vatikanas

Mėnesį prieš kelionę į Baltijos šalis popiežius Pranciškus lankysis Airijoje. Jo kelionės pagrindinis tikslas ne Airijos tikinčiųjų bendruomenės aplankymas, o dalyvavimas Dubline rengiamo Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo renginiuose, rugpjūčio 25-26 dienomis.

Oficialios kelionės į Airiją programos dar nėra, tačiau žinoma, kad popiežius kelionės metu Dubline dalyvaus dviejuose masiniuose renginiuose: šeimų šventėje Croke Parke šeštadienio rugpjūčio 25 pavakare ir Pasaulio šeimų suvažiavimo uždarymo Mišiose Phoenix Parke rugpjūčio 26, sekmadienio rytą.

Šventosios šeimos ikona

Prieš mėnesį kalbėdamas bendrojoje audiencijoje popiežius padėkojo už jo kelionės į Airiją organizavimą atsakingiems Bažnyčios ganytojams, valstybės atstovams ir kitiems asmenims. Ta proga audiencijoje dalyvavusi Airijos katalikų delegacija įteikė popiežiui Pasaulinio Šeimų suvažiavimo ikoną – Šventosios Šeimos paveikslą. Jėzų su Motina Marija ir Juozapu vaizduojanti ikona buvo pašventina prieš metus žinomoje Airijoje Dievo Gimdytojos Marijos apreiškimų Knocko šventovėje. Ikona per pastaruosius metus apkeliavo visas Airijos vyskupijas ir daugelį parapijų.

Popiežius Knocko Marijos šventovėje

Pasak Airijos spaudos, dar galutinai nenuspręsta, kuriose Airijos vietovėse lankysis popiežiaus, tačiau beveik tikra, kad popiežius Pranciškus, sekdamas Jono Pauliaus II pėdomis, apsilankys Knocko Marijos apsireiškimų šventovėje.

Be to, esą rimtai svarstoma galimybė Pranciškaus kelionę pradėti ne nuo Dublino, bet nuo Knocko Marijos šventovės, Airijos vakaruose, kur piligrimystę po Airijos vyskupijas pradėjo „Šventosios šeimos ikona“.

Pasak portalo independant.ie, gali būti, kad Šventasis Tėvas Pranciškus atskris lėktuvu ne į Dubliną, bet į vakarinės Airijos Knocko vietoję, o iš čia keliaus į Airijos sostinę. Publikacijoje prisiminamas pirmasis popiežius lankęsis Airijoje, šv. Jonas Paulius II. Jis lankėsi Airijoje pirmaisiais popiežiavimo metais, 1979-aisiais.

Pranciškus šv. Jono Pauliaus II pėdomis

Tuomet lenkas popiežius apsilankymą Knocko šventovėje, minit Marijos apsireiškimų šimtmetį, apibūdino kaip jo „kelionės į Airiją tikslą“. Šv. Jono Pauliaus II vadovautose Mišiose Knocko šventovėje dalyvavo beveik pusė milijono tikinčiųjų. Jonas Paulius II taip pat šventė Eucharistiją Phoenix Parke Dubline, į kurias susirinko maždaug trečdalis Airijos gyventojų, t.y. per du milijonus žmonių.

Pasak Airijos spaudos, popiežiaus apsilankymas Marijos apsireiškimų vietoje suteiktų proga dalyvauti jo Mišiose daugeliui Airijos tikinčiųjų, kuriems būtų per sudėtinga nuvykti į Mišias Dubline, kurias popiežius aukos Pasaulinio šeimų suvažiavimo dalyviams.

IX Pasaulinio šeimų suvažiavimo Dubline rugpjūčio 21 d - rugpjūčio 26 d. tema: „Šeimos Evangelija, pasaulio džiaugsmas“.

2018 balandžio 24, 15:50