Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. „Staigmenų Dievas vėl mus stebina“

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus paskutinį kartą šiais metais aukojo rytines Mišias su homilija Šv. Mortos namų koplyčioje. Visas dėmesys buvo skirtas Įsikūnijimo slėpiniui, apie kurį kalbama šios dienos Evangelijoje.

Sunku kalbėti apie šį įvykį, kuriuo „staigmenų Dievas“ iš esmės perkeitė kiekvieno žmogaus likimą ir visos žmonijos istoriją, sakė Pranciškus. „Šiandien girdėtoje Luko Evangelijos ištraukoje kalbama apie lemtingiausią ir labiausiai revoliucinį istorijos momentą. Viskas keičiasi, viskas verčiasi aukštyn kojomis. Sunku homilijoje aiškinti šią ištrauką. Kai per Kalėdas ir Apreiškimo šventės dieną išpažįstame tikėjimą šiuo slėpiniu, atsiklaupiame. Tai akimirka, kai viskas keičiasi nuo pat šaknų. Liturgijoje šiandien minime šaknies dieną. Antifona Mišių pradžioje šiandien skelbia, kad „išdygs atžala iš Jesės šaknies“. Dievas nusižemina, Dievas įžengia į mūsų istoriją ir tai jis daro sau būdingu stiliumi – stebindamas. Staigmenų Dievas vėl mus stebina.“

Popiežius dar kartą perskaitė dalį šios dienos Evangelijos ir paragino Mišių dalyvius tyloje pamąstyti, ką ši žinia reiškia.

„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 35–38).

 (JM / VaticanNews)

„Staigmenų Dievas vėl mus stebina“
2018 gruodžio 20, 12:49
Skaityk viską >