Vatican News
Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje 

Popiežiaus homilija. „Kas gi mano artimas?“

Būkime tikri krikščionys, nebijokime liestis prie žmonių žaizdų, susitepti rankų; būkime atviri, nebijokime Dievo staigmenų, – sakė popiežius Pranciškus, pirmadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas Jėzaus palyginimą apie Gerąjį samarietį.

„Kas yra mano artimas?“ – klausia Jėzų įstatymo mokytojas. Jėzus nesileidžia įtraukiamas į teorinės diskusijos pinkles, bet atsako palyginimu apie Gerąjį samarietį. Iš Jeruzalės į Jerichą keliaujantį žmogų užpuolė plėšikai. Sumuštą, vos gyvą, paliko pakelėje. Tuo pačiu keliu keliavę kunigas ir levitas abejingai praėjo pro šalį. Sumušto žmogaus pasigailėjo izraelitų niekinamas samarietis. „Kuris artimas?“ „Tas, kuris parodė gailestingumą“, – turi sutikti įstatymo mokytojas.

Sužeisto žmogaus nepasigailėjo nei kunigas, iš kurio mes tikimės gailestingumo, nei levitas – išsilavinęs, kultūringas žmogus. Pasigailėjo samarietis – izraelitų atstumtas klaidatikis, nusidėjėlis. „Jis nežiūrėjo į laikrodį, neišsigando kraujo. Sustojo, nulipo nuo asilo, pasilenkė prie sužeistojo, nuplovė žaizdas vynu, patepė aliejumi ir aptvarstė. Jis nebijojo susitepti rankų ir drabužių. Paskui užkėlė nelaimėlį ant savo gyvulio ir nugabeno į užeigą. Jis nesakė „pakviesiu gydytoją“ ir nenuskubėjo savo keliais, bet pats juo pasirūpino. Jis pasielgė ne kaip abejingas funkcionierius, bet kaip jautrios širdies žmogus“.

Pasak popiežiaus, šis palyginimas ir mums padeda susivokti kokie krikščionys mes esame. „Tu esi krikščionis? Tu esi krikščionė? „Taip, taip, aš kiekvieną sekmadienį dalyvauju Mišiose... na, gal tik kartais paliežuvauju, nes man patinka tauškalai, o visa kita darau pavyzdingai“. Ar atvira tavo širdis? Ar nebijai Dievo staigmenų? O gal tavo širdis uždara, kaip funkcionieriaus? „Aš darau viską, kas privaloma. Dalyvauju Mišiose, priimu Komuniją, kartą per metus einu išpažinties... Atlieku visas pareigas“. Taip mąsto krikščionys – valdininkai. Jiems svetimos Dievo staigmenos. Jie viską žino apie Dievą, tačiau gyvenime  jo nesutinka. Jų nestebina liudijimai. Jie patys nesugeba liudyti“.

Popiežius priminė ir kitą šio palyginimo aspektą. „Mes visi esame tas sužeistas žmogus, o Jėzus yra Gerasis samarietis. Jis gydo mūsų žaizdas. Jis yra mums artimas. Jis mumis rūpinasi. Jis už mus sumokėjo, o Bažnyčiai pasakė: „jei reikia daugiau – sumokėk tu; aš grįžęs atsilyginsiu“. Pagalvokime: šioje ištraukoje telpa visa Evangelija“. (JM / VaticanNews)

Popiežiaus homilija. „Kas gi mano artimas?“
2018 spalio 08, 12:51
Skaityk viską >