Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Krikščionio stilius – gailestingumas

Ketvirtadienio Mišių Evangelijoje skamba labai reiklūs Jėzaus žodžiai: „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus“.

„Toks yra krikščionio stilius; toks yra krikščioniškas gyvenimas, sakė popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. „O jei aš nesugebu daryti visų tų keturių dalykų? Jei nesugebu mylėti priešų, daryti gera manęs nekenčiantiems, laiminti tų, kurie mane keikia ir melstis už niekintojus, ar aš nebesu krikščionis?“ Tu esi krikščionis, nes esi pakrikštytas, tačiau tu negyveni kaip krikščionis. Gyveni kaip pagonis, esi supasaulėjęs“.

Žinoma, sakė popiežius, mylėti savo priešus sunku, kur kas paprasčiau jų nemėgti, blogai apie juo kalbėti. Tačiau krikščioniškoji logika eina prieš srovę, vadovaujasi ne pasaulio išmintimi, bet kryžiaus „kvailybe“.

Krikščionių siekiamybė – būti tokiais gailestingais, koks gailestingas yra mūsų visų Tėvas. „Tik gailestingieji panašūs į Dievą Tėvą. „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“. Toks turi būti mūsų kelias; kelias, kuris eina prieš pasaulio srovę. Mes turime mąstyti kitaip negu mąsto pasaulis. Mes neturime kaltinti kitų. Tarp mūsų yra didysis kaltintojas, kuris visą laiką mus kaltina Dievui, norėdamas mus pražudyti. Velnias yra didysis kaltintojas. Jei ir aš vadovaujuosi ta pačia kaltinimo, prakeiksmo, blogio linkėjimo logika, tuomet ir aš mąstau kaip tas kaltintojas, žlugdytojas. Jis nežino kas yra gailestingumas, jis nežino šio žodžio, jis niekam nebūna gailestingas“.

Velnias tave gundo kaltinti kitus, juos žlugdyti. „Tačiau šitaip jis naikina tave patį. Tu jo neklausyk. Nesivadovauk kaltintojo logika. „Bet tėve, aš juk negaliu nekaltinti“. Kaltink pats save. Tai išeis tau į gera. Vienintelis žmogus, kurį krikščionis gali kaltinti yra jis pats. Kitiems – tik gailestingumas, nes esame gailestingojo Tėvo vaikai“.   (JM / VaticanNews)

Krikščionio stilius – gailestingumas
2018 rugsėjo 13, 14:10
Skaityk viską >