Kova dėl Chartumo oro uosto kontrolės Kova dėl Chartumo oro uosto kontrolės 

Susirėmimai Sudane: kareiviai ir nunciatūros kieme

Arkivyskupas Luísas Miguelis Muñozas Cárdaba, Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Sudane, reziduojantis krašto sostinėje Chartume, baiminasi, kad gali prasidėti didelis pilietinis karas. Bet yra sakančių, kad jis jau prasidėjo. Sekmadienį dešimtmečius kariaujančiam Sudanui taikos meldė popiežius.

Konflikto centre – dvi figūros, du generolai: Mohamedas Hamdanas Dagalo ir Abdelis Fattahas al-Burhanas. Jie vienas kitą gerai pažįsta. Dar 2003 metais abu kartu kovojo su Darfūro sukilėliais, vėlesniais metais užėmė vis svarbesnes pozicijas. 2019 metais kartu nuvertė Omaro al-Bashiro autokratinį režimą, valdžiusį 26 metus, kurį pakeitė pereinamoji vyriausybė, turėjusi demokratizuoti šalį. Tačiau 2021 metais generolai atstatydino ir ją, patys užimdami vadovaujančius postus: generolas A. al-Burhanas tapo prezidentu, o generolas M. Dagalo – viceprezidentu. Abu vadovauja didelėms karinėms jėgoms: pirmasis oficialiai Sudano kariuomenei, o antrasis –  Greitosios paramos pajėgoms. Kaip pažymima įvairiose apžvalgose, jų vadovaujami kovotojų būriai pilietiniame kare, per kurį žuvo keli šimtai tūkstančių žmonių, padarė daug sunkių nusikaltimų, atėmė civilių gyvybes. Čia įsiterpia geopolitiniai interesai: nuo 2017 metų įvairias Darfūro aukso kasyklas prižiūri ir išnaudoja Rusijos bendrovės, bendradarbiaudamos su „Wagnerio“ samdinių grupuote. Po Omaro al-Bashiro nuvertimo sandėris buvo pratęstas mainais už ginklus ir karių apmokymą. 2023 metų vasarį susitarta ir dėl Rusijos laivų bazės įsteigimo Sudane. Pagrindinis Rusijos pašnekovas yra generolas M. Dagalo.

Pirmadienį apaštalinis nuncijus Luísas Miguelis Muñozas Cárdaba  tiesiai iš Chartumo Vatican News komentavo apie trečią dieną vykusius susirėmimus, jau nusinešusius mažiausiai šimtą gyvybių. Pasak Vatikano diplomato, įtampa vyravo kelias savaites, o sprogo balandžio 15-ąją. Faktiškai galima kalbėti apie karą: gatvėse švilpia kulkos, danguje skraido lėktuvai, girdimi artilerijos pabūklų šūviai. „Padėtis labai rimta, rizikinga, ypač civiliams“, – pridūrė Vatikano diplomatas. Pasak jo, visi užsidarė namuose ir negali nueiti iki turgaus įsigyti būtiniausių produktų. Galima pridurti, kad trečdalis sudaniečių gyvena itin vargingai, jiems reikia humanitarinės pagalbos. Pačiam nuncijui teko susidurti su kažkurios pusės kovotojais nunciatūros būstinėje.

„Mišių metu į nunciatūros teritoriją įžengė trys kareivių, kurie galbūt norėjo panaudoti nunciatūros sodą kovai su savo priešininkais, grupės. Tačiau, ačiū Dievui, po pusvalandžio jie išvyko be didesnių incidentų. Ir čia kulkos skraido, kaip visame mieste“, – sakė Chartume reziduojantis apaštalinis nuncijus. Pasak jo, vėliau ir kiti kareiviai, peršokę neaukštą sieną, kirto nunciatūros teritoriją, tačiau joje nesustojo.

Pasak apaštalinio nuncijaus, jį labai liūdina tai, kas vyksta, mat susirėmimai žlugdo galimybę ir viltį pasirašyti, kaip buvo numatyta, politinį susitarimą tarp įvairių partijų ir karinių grupuočių dėl padėties normalizavimo. „Tikėtasi, kad balandžio pradžioje bus pasirašytas demokratinio pereinamojo laikotarpio susitarimas, taip pat suformuota nauja civilinė vyriausybė. Tačiau, deja, dabar yra rizika, kad tai gali žlugti, kad dabartinis konfliktas gali užsitęsti ir net išprovokuoti, neduok Dieve, pilietinį karą – vilkimės, kad ne“, – kalbėjo nuncijus.

Sudane dirba apie trisdešimt seserų misionierių komboniečių, Chartume nuolatos reziduoja septynios aštuonios seserys, atsakingos už gimdymo skyrių ir kelias mokyklas. Viena iš Komboniečių vienuolių vyresniųjų Vatican News komentavo, kad iš Romos susisiekė su Sudane esančiomis vienuolėmis. Pasak sesers Eleonoros Reboldi,
judėti Chartumyje ar išvykti iš miesto neįmanoma. Dingo elektra, gatvėse vyksta susirėmimai. Tad seserys taip pat yra užsidariusios savo namuose, meldžiasi už kraštą ir aistrų nurimimą, prašo maldos už save pačias. (RK / Vatican News)

2023 balandžio 18, 13:23