Novrūzo šventė Biškeke Novrūzo šventė Biškeke   (ANSA)

Kirgizijos katalikai valstybės saugumo tarnybų akiratyje

Kirgizijoje nubausta katalikų vienuolė už tai, kad per sekmadienio Mišias skaitė liturginį skaitinį, pranešė misijų pasauliui dėmesį skirianti Romos naujienų tarnyba „Fides“, priklausanti popiežiaus Pranciškaus vadovaujamai Evangelizavimo dikasterijai.

Slovakų kilmės s. Daniela Činčilova, Pranciškonių mokytojų kongregacijos narė, nubausta maždaug 90 dolerių pinigine bauda pagal 142 baudžiamojo kodekso straipsnį. Anot teisėsaugos pareigūnų, vienuolė nusikalto katalikybės skleidimu be valstybinės religijų reikalų komisijos išduoto leidimo. Tačiau Kirgizijos apašališkosios administracijos kurijos vadovas tvirtina, kad įvyko nesusipratimas: vienuolė Mišių metu prie pulto skaitė skaitinį, nesakė nei pamokslo, nei vadovavo eucharistinei aukai, pažymėjo jėzuitas br. Damian Wojciechowski. Jis išreiškė viltį, kad teismas priims apeliaciją ir panaikins baudą, skirtą Slovakijos pilietei.

Naujienų portalas pažymėjo, kad pranciškonė vienuolė nubausta kovo 26 d. Talaso Šv. Mikalojaus katalikų parapijos bažnyčioje per vakarines Mišias, per kurias į bažnyčią atėjo keli policininkai ir valstybės saugumo tarnybos pareigūnai.

Kirgizijoje, musulmonų daugumos Vidurinės Azijos šalyje, turinčioje beveik septynis milijonus gyventojų, gyvena tik keli tūkstančiai katalikų. Iš devynių krašto parapijų trys pagrindinės yra Biškeke, Džalal–Abade ir Talase. Didžioji dauguma Kirgizijos katalikų gyvena toli nuo parapijų, juos reguliariai lanko parapijose tarnaujantys dvasininkai ir pašvęstieji – jėzuitai, pranciškonės mokytojos, meilės misionierių ir paguodos misionierių seserys ir vienas diecezinis kunigas. Kirgizijoje apaštalauja misionieriai iš Kazachstano, Vietnamo, JAV, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 29, 12:47