Robert Vitillo vizitas Ukrainoje Robert Vitillo vizitas Ukrainoje 

ICMC vadovas: Ukrainoje daug vilties ženklų

Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmės puolamo ir besiginančio krašto žmonių gyvenimui sunkiai pamatuojamos: be materialinės ir dvasinės paramos reikia psichologinės pagalbos, po solidarumo kelionės kovo mėnesį Ukrainoje pasakė Robertas Vitillo, Tarptautinės katalikų migrantų komisijos (ICMC) vadovas. Anot jo, kartu reikia melsti Dievą, kad jis padėtų mums vėl tiesti taikos ir pažangos kelius Ukrainoje.

Amerikietis kunigas R. Vitillo Vatikano radijui pasakojo apie savo kelionė į Lvivą, Kyjivą, taip pat Irpinę ir Bučą, susitikimus su visko netekusiais paprastais žmonėmis, šeimomis, su žuvusių karių gedinčiomis šeimomis, iš karo zonos sugrįžusiais kariais, kaip ir jiems padedančiais žmonėmis, įskaitant psichologus ir kitus psichinės sveikatos ekspertus, taip pat su šioje srityje daug padedančiais ir siekiančiais dar daugiau padėti dvasininkais, taip pat katalikų klierikais, lankėsi keliose kunigų seminarijose, susitiko su vyskupais pagalbos paskirstymo punktuose, kurie dažnai veikia vyskupijų bažnyčiose.

„Sužavėjo vietinės Bažnyčios dedamos pastangos“, – pasakė kun. R. Vitillo. Jis, būdamas atsakingas už pasaulinės katalikų organizacijos paramos teikimą, manė, kad į Ukrainą reikės siųsti ne tik humanitarinę pagalbą, bet ir psichologinės ir psichinės sveikatos ekspertų, bet įsitikino, kad ukrainiečiai yra puikiai pasirengę ir žino, kaip atlikti šiuos uždavinius.

„Tačiau ukrainiečiams reikia mūsų pagalbos: reikia padėti, kad galėtų išmokėti žmonėms atlyginimus, tiekti prekių, kurių šiuo metu Ukrainoje nėra. Be to, reikia padėti Ukrainai sukurti ateities po karo viziją“, – sakė katalikų dvasininkas.

R. Vitillo pasakojo apie psichologinės pagalbos projektą, vykdomą su Amerikos Kolumbo riterių labdaros asociacijos pagalba, skirtą į šeimas pas savo žmonas ir vaikus iš karo zonos grįžusiems kariams. Šioje sferoje darbuojasi pasirengę ekspertai, tarp jų yra ir kunigų. Tarptautinė katalikų migrantų komisija finansuoja psichikos sveikatos ir psichosocialinės pagalbos mokymus klierikams Ukrainos graikų katalikų kunigų seminarijoje. Šių mokymų tikslas – padėti seminaristams tapti jautriems žmonių emociniams poreikiams apskritai, bet ypač tų, kurie nukentėjo nuo baisaus karo, pažymėjo kunigas Robertas Vitillo, tarptautinės katalikų migrantų komisijos vadovas.

Anot jo, svarbu, kad taika ateitų greitai, tačiau, jei ji greitai neateis, didės emocinis ir socialinis poveikis žmonėms. Todėl svarbu užtikrinti, kad kunigai ir visi žmonės būtų gerai pasirengę reaguoti į šiuos poreikius, sakė dvasininkas ir tęsė:

„Ukrainoje matėme daug vilties ženklų, kaip žmonės iš tikrųjų stengiasi padėti tiems, kuriems reikia pagalbos, net tie, kuriems patiems reikia pagalbos. Parapijiečiai labai įsitraukę į perkeltųjų maitinimo programas, rinkdami drabužius ir kitus būtiniausius poreikius, higienos reikmenis, vaistus, medicininę įrangą. Net perkeltieji žmonės reagavo į kitų poreikius. Tai yra tarsi vilties ženklai, padedantys žmonėms norėti pamatyti karo pabaigą. Šie dalykai padėjo suprasti Ukrainiečių tikėjimo gilumą ir tai, kaip tikėjimas gali suteikti stiprybės. Esu tikras, tikėjimas suteiks Ukrainos žmonėms jiems reikiamo atsparumo ir vilties drąsiai žvelgti į ateitį“, – pažymėjo kun. Robertas Vitillo. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 30, 14:20