Jonas Paulius II meldžiasi prie kankinio pal. kun. J. Popieluszko kapo Lenkijoje 1987 m. birželio 14 d. Jonas Paulius II meldžiasi prie kankinio pal. kun. J. Popieluszko kapo Lenkijoje 1987 m. birželio 14 d. 

Atskleista: Vokietijoje miręs kunigas buvo Lenkijos saugumo auka

Lenkijos teisingumo ministerija patvirtino įtarimus dėl 1987 m. Vokietijoje staiga mirusio charizmatiško dvasininko mirties: jis buvo Lenkijos saugumo nunuodytas, pareiškė antradienį, kovo 14 d., Zbigniewas Ziobro, Lenkijos teisingumo ministras.

Nauji įrodymai ir liudijimai apie 65 m. kun. Franciszeko Blachnickio, bažnytinio Šviesos ir gyvenimo sąjūdžio steigėjo ir vadovo, mirtį liudija, kad jis buvo dar viena komunistinės sistemos auka, pažymi Austrijos katalikų naujienų agentūra Kathpress.

Kun. F. Blachnickio mirties tyrimų rezultatai atverčia naują puslapį taip pat jo beatifikacijos byloje Romoje. 2015 m. Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino dvasininką garbinguoju Dievo tarnu, komunistinės santvarkos Lenkijoje laikotarpiu pavyzdingai liudijusiu krikščionišką tikėjimą, viltį ir meilę. Kongregacijos dekretą patvirtino popiežius Pranciškus.

1981 m. Lenkijos režimui įvedus karinę padėtį, F. Blachnickis atsidūrė Romoje ir nebegalėjo sugrįžti į gimtinę, kur jam buvo paskelbtas arešto orderis. F. Blachnickio iniciatyva surengti pirmieji tarptautiniai bažnytinių sąjūdžių kongresai. 1982 m. jis išvyko į Karlsbergą, pietvakarių Vokietijoje, kur tęsė apaštalavimo misiją, įsteigė Šviesos ir gyvenimo sąjūdžio būstinę ir krikščionišką asociaciją už Rytų Europos tautų išsivadavimą iš komunistinių režimų. 1987 m. jis staiga mirė. Tuo metu buvo nustatyta, kad jo mirtis buvo natūrali. Tik po kelių dešimtmečių ėmė daugėti galimo nužudymo požymių. Kunigo mirties aplinkybės tirtos Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, informavo Lenkijos prokuroras Andrzejus Pozorskis.

Lenkijos vyskupai antradienį Varšuvoje pareiškė, kad kun. F. Blachnickio mirties tyrimas rodo, kokie sudėtingi buvo komunistinio režimo valdymo laikai Lenkijoje.

F. Blachnickis visada norėjo vykdyti Dievo valią net tada, kai išoriškai viskas tam kliudė. Jis sukūrė naujojo žmogaus pedagogiką, kuri turėjo skleisti tikėjimo tiesas per dvasines pratybas ir katechezę, pažymi Šventųjų skelbimo dikasterija Garbingojo Dievo tarno biografijoje. Kun. F. Blachnickį gerai pažinojęs popiežius šv. Jonas Paulius II jį apibūdino kaip rūpestingą žmonijos atsivertimo apaštalą, vidinio atsinaujinimo ugdytoją ir didįjį jaunimo kunigą. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 21, 15:03