Vasario 4-ąją minima Žmonių brolybės diena Vasario 4-ąją minima Žmonių brolybės diena 

Vasario 4-ąją paminėta Žmonių brolybės diena

2020 metų gruodį Jungtinių Tautų generalinė asamblėja įsteigė Tarptautinę žmonių brolybės dieną, pakvietė valstybes nares ją minėti vasario 4-ąją, tokiu būdu pabrėžiant ir primenant jos ištakas: popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo Al Azharo imamo Ahmado al-Tayyebo pasirašytą deklaraciją apie žmonių brolybę.

„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti; Religijos niekuomet neturi skatinti karo, neapykantos, priešiškumo ir ekstremizmo nuostatų, neturi kurstyti smurto ar kraujo praliejimo“, – tvirtinama 2019 metų vasario 4-ąją Abu Dabyje pasirašytame Dokumente apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Galima pridurti, kad šis Dokumentas, visų pirma skirtas tikintiesiems, yra glaudžiai susijęs su popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli tutti apie žmonių brolybę ir socialinę draugyste, kuria kreipiamasi į kiekvieną geros valios žmogų. Globalizavosi ekonomika, technologijos, komunikacijos, tačiau, kad pasaulis būtų iš tiesų žmogiškas, turi globalizuotis ir susitikimo, solidarumo, pagarbos kultūra, brolybė ir socialinė draugystė, argumentuojama enciklikoje.

2023 metų žinioje Tarptautinei brolybės dienai popiežius padėkojo didžiajam al Azharo imamui, JTO asamblėjai, Žmonių brolybės komiteto nariams, JAE šeichui Mohammedui bin Zayedui, įsteigusiam specialią dienos premiją, ir kitiems, kurie dirba dėl žmonių brolybės. Šiandienos dramatiški įvykiai rodo, kaip jos reikia.

Tiesa, kad religijos neturi politinės galios primesti taiką, tačiau keisdamos žmogų iš vidaus, ragindamos atsisakyti blogio, kreipia jį link taikos, ugdo taikos nuostatą. Todėl jos turi atsakomybė už tautų santarvę, kaip ir pareiga kurti dialogą, megzti ryšius, užkirsti kelią religinių skirtumų instrumentalizavimui, visada priminti, kad kiekvienas asmuo yra Dievo kūrinys, iš Dievo ateina ir pas Dievą sugrįš.

„Žinome, kad brolybės kelias yra ilgas ir sunkus. Daugybei konfliktų, uždaro pasaulio šešėliams priešinkimės brolybės ženklu! Brolybė ragina mus priimti kitus ir gerbti jų tapatybę, įkvepia mus dirbti įsitikinus, kad įmanoma gyventi darnoje ir taikoje“, – tvirtina Šventasis Tėvas. (RK / Vatican News)

2023 vasario 05, 10:47