Jeanas-Claude’as Hollerichas Vatikano radijo studijoje Jeanas-Claude’as Hollerichas Vatikano radijo studijoje 

ES vyskupų komisijos pirmininkas: karas Ukrainoje žeidžia Europą

Popiežius nori, kad Europa būtų taikos pasaulyje veiksnys, pasakė pirmadienį (gruodžio 12 d.) po popiežiaus audiencijos kadenciją bebaigiantis COMECE pirmininkas, kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas. Audiencijoje daugiausiai kalbėta apie svarbą pasiekti, kad būtų nutraukta ugnis Rusijos kare prieš Ukrainą.

J.-C. Hollerichas, Liuksemburgo arkivyskupas, kuriam, be šių pareigų, popiežius yra pavedęs vadovaujamąjį vaidmenį Sinode apie sinodiškumą, pokalbyje su Vatikano radiju pasakojo apie penkerių metų darbą COMECE – Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijoje – ir kitus iššūkius Europos Sąjungos vyskupams: brexito pasekmes ir migrantų tragediją.

ES vyskupai siekia, kad Europoje įsivyrautų taika – Rusija nutrauktų priešiškus veiksmus prieš Ukrainą. „Mes, kaip Bažnyčios, turime daryti visa, kas įmanoma, kad liautųsi  ugnis, – žmonės žūsta, kiekvieną dieną yra sužeidžiami, jie alksta, trokšta ir kenčia šaltį“, – sakė kardinolas J.–C. Hollerichas. Jis pridūrė, kad „popiežius myli Europą, puikiai išmano apie Europos Sąjungą ir nori, kad Europa būtų taikos pasaulyje veiksnys“. Tačiau jis pripažino, jog „labai sudėtinga matyti Europą kaip taikos veiksnį dabar, kai Ukrainoje siaučia karas“.

Popiežiaus audiencijoje su COMECE vyskupais ir kalbėta apie tai, kad „Europos Bažnyčia, kartu su kitomis žemyno Bažnyčiomis, turi visomis išgalėmis siekti Rusijos ir Ukrainos paliaubų“.

Kalbėdamas apie humanitarinės pagalbos Ukrainai svarbą, katalikų liudijamą solidarumą ir krikščionišką artimo meilę J.–C. Hollerichas sakė, kad daug katalikų rūpestingai priima Ukrainos karo pabėgėlius ir papasakojo, kad ir jis į savo namus yra priėmęs ukrainiečių pabėgėlių šeimą.

„Labai malonu būti su jais, tai motina ir du sūnūs, šešiolikmetis ir dešimtmetis. Jie yra gyvas Ukrainos kančių simbolis.“

„Šio karo implikacijos nėra tik politinės, o visų pirma susijusios su žmonėmis. Nes šis karas yra žaizda ne tik Ukrainos tautos, bet visos Europos sieloje ir širdyje“ – sakė Vatikano radijui COMECE pirmininkas J.–C. Hollerichas.

Kadenciją baigiantis COMECE pirmininkas sakė esąs tikras, kad ES vyskupai, kurie visi su giliu įsitikinimu siekia Europos gerovės, žinos, ką išrinkti nauju COMECE pirmininku, kai susirinks kovo mėnesį.

Sveikindamas su priartėjusiomis Kalėdomis kardinolas palinkėjo: „Nepaverskime Kalėdų vartotojiškumo švente, nes juk žinome – tai neatneša žmonėms džiaugsmo. Iš naujo atraskime tikrąją Kalėdų vertę ir prašykime Rusijos ir Ukrainos žmonių, abiejų šalių valdžios vadovų ir jų Bažnyčių: susitaikykite!“

„Kalėdos yra taikos šventė. Taikykitės. Nežudykite žmonių šią dieną ir jokią kitą dieną.“ (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 13, 13:10