Nigeriečių procesija su kardinolu F. Arinze Nigeriečių procesija su kardinolu F. Arinze 

Nigeriečių katalikų užtarimo malda Vatikane

Nigeriečių katalikų bendruomenė Romoje meldėsi už taiką, saugumą ir permainas savo tėvynėje. Procesiją į Vatikaną ir adoraciją už Nigeriją surengė šios šalies kunigų, seminaristų ir seserų vienuolių asociacija.

Nigerijos katalikų bendruomenės atstovai šeštadienį, lapkričio 26 d., dalyvavo procesijoje iš Švč. M. Marijos bažnyčios Romos Borgo rajone į Šv. Petro aikštę, kur sukalbėjo Rožinio maldą. Paskui susirinko adoracijai į Šv. Onos parapijos bažnyčią Vatikane. Pamaldose, be kitų, dalyvavo nigerietis kardinolas Francis Arinze, kuriam neseniai sukako 90 metų.

Nigeriečiai meldėsi už permainas savo tėvynėje, kurioje pastaruoju laikotarpiu labai išaugo nesaugumas ir kasdienis smurtas – žmonių pagrobimai, religija motyvuoti užpuolimai, ginkluotų gaujų savivalė, teroro veiksmai ir policijos brutalumas. Daug dėmesio susilaukia kunigų ir vienuolių pagrobimo atvejai. Nuo metų pradžios Nigerijoje pagrobta bent dvidešimt katalikų kunigų. Tačiau labiausiai nukenčia paprasti žmonės atokiuose kaimuose.

Nigerijos katalikų bendruomenės atstovai Romoje tėvynėje katalikų patiriamus sunkumus vadina tam tikra kankinystės forma. Malda už Nigeriją nebuvo protestas ar politizuotas įvykis, o tik pamaldus Dievo tautos prašymas, sudėtas prie Viešpaties kojų prie apaštalų ir kankinių krauju apšlakstytos Šv. Petro aikštės. Prašome Dievą, kad nedelsiant paskatintų teisingas permainas ir radikalų pasikeitimą į gėrį, pasakė Vatikano radijui pamaldose dalyvavęs dvasininkas.

Viena procesijos dalyvė vienuolė Vatikano radijui papasakojo apie slegiančią baimės dėl asmeninio saugumo atmosferą, kurią išgyveno neseniai lankydamasi tėviškėje. Anot vienuolės, užuot pasidžiaugusi atostogomis, ji patyrė košmarą: turėjo visą laiką būti uždarame tėvų namų kieme, negalėjo laisvai eiti į Mišias ir lankytis kitose savo kongregacijos bendruomenėse, kaip darydavo praeityje. Nuolat persekiojo baimė tapti pagrobimo auka.

Vatikano radijas primena, kad Nigerija išgyvena įvairius kitus iššūkius – gamtos stichijas ir plintančių ligų sukeltas katastrofas. 2022 metai Nigerijai buvo ypač negailestingi dėl milžiniškų potvynių, nuo kurių nukentėjo per tris milijonus žmonių ir pareikalavo 600 žmonių gyvybių. Iš potvynių zonos evakuota pusantro milijono žmonių. Kitur Nigerijoje plinta choleros protrūkiai: nuo metų pradžios užsikrėtė 14 000 žmonių, mirčių skaičius perkopė 440. Plečiasi ir maisto trūkumo krizė: daugiau nei 4 milijonai Nigerijos gyventojų kenčia badą, prognozuota, kad dar šiemet beveik 2 milijonai vaikų iki 5 metų kentės nuo kritinio maisto nepakankamumo.

Nigerijos gyventojai jaučiasi pavargę, ypač dėl kančių, kurias sukelia jie patys – nuo blogo valdymo ir korupcijos iki blogos politikos, pasakė pamaldas už Nigeriją Vatikane surengusios asociacijos dvasininkas. Todėl Romoje gyvenantys nigeriečiai išsakė savo prašymus, per Rožinio maldą ir adoraciją šaukdamiesi Dievo, kad neapleistų Nigerijos. (SAK / Vatican News)

2022 lapkričio 30, 10:37