Vienos tarpreliginės asociacijos akcija COP27 prieigose Vienos tarpreliginės asociacijos akcija COP27 prieigose 

Klimato kaitos konferencijoje skambėjo religijų balsai

Galutinis klimato kaitos švelninimo tikslas – išsaugoti biosferą ir ją sudarančią sudėtingą, jautrią ekosistemų visumą, dėl kurios gali gyvuoti ir žmonių civilizacija. Technologijos gali išspręsti dalį problemų, bet kai kurios jų reikalauja pačių žmonių vidinio pasaulio pasikeitimo. Todėl šioje srityje veikiančių religinių ir dvasinių tradicijų vaidmuo yra pamatinis.

Didelė dalis ydingo žmogaus elgesio su aplinka yra jo vidinio, moralinio ir dvasinio pasaulio atspindys. Mokslas ir jo pagrindu kuriamos technologijos yra galingas įrankis, tačiau patys mokslininkai primena, jog jie neturi burtininko lazdelės problemoms išspręsti. Priešingai, jų matavimai rodo, kad, jei tęsis dabartinės tendencijos, dabartiniai taršūs būdai gaminti energiją, šildyti būstus, vykdyti industrinę ir žemės ūkio veiklą, visuomenių – ypač išsivysčiusių – vartojimo, eikvojimo ir švaistymo įpročiai, tuo pat metu bioįvairovės ir miškų plotų naikinimas, po dviejų ar trijų kartų biosfera gali ženkliai pasikeisti būtent dėl globalios žmonijos įtakos ir šis pokytis nebus į gera. Reikia sąmoningumo, atsakomybės, dėmesingumo ir rūpesčio aplinka: tai ne gamtamokslinės, bet moralinės kategorijos. 

Lapkričio 18 dieną Egipte pasibaigusioje Jungtinių Tautų Organizacijos konferencijoje apie klimatą COP27, kurioje dalyvavo per 30 000 dalyvių, taip pat įvyko dešimtys renginių, diskusijų, parodų atidarymų, kurie perteikė religijų perspektyvą: krikščioniškų konfesijų, musulmonų, budistų, induistų, žydų ir kitų. Vieni renginiai buvo konfesiniai, kiti – tarpreliginiai. 

Katalikų Bažnyčios socialinės doktrinos perspektyvai aktyviai atstovavo Laudato si’ judėjimo delegacija, vadovaujama karmelito iš Argentinos Eduardo Agosta Scarelio, kuris taip pat yra mokslininkas ir vykdo atmosferos tyrimus. 

Laudato si’ judėjimas nuo lapkričio 10 iki lapkričio 17 dienos surengė penkias diskusijas. Jų pradžioje buvo rodomas kone pusantros valandos trukmės dokumentinio pobūdžio filmas „Laiškas“, atskleidžiantis, dažnai tiesioginių liudininkų ir dalyvių žodžiais, opiausias ekologines problemas, kurios eina koja kojon su pelnui ir kitais interesais, o ne asmens orumu ir aplinkai teikiamu pirmumu, su dramomis, žala, nelaimėmis, kurios gimsta iš tokio požiūrio. Tuo pat metu filmas perduoda esminius popiežiaus Pranciškaus laiško kiekvienam žmogui – taip galima pavadinti Laudato si’ encikliką – turinius. Filmas The Letter („Laiškas”) visiems pasiekiamas jutubo kanale.  

Lapkričio 10 dieną surengta diskusija, kurioje dalyvavo kardinolas Pietro Parolinas, Popiežiaus valstybės sekretorius, ir vienas iš žinomiausių jaunosios kartos ekologinių balsų – Vanessa Nakate iš Ugandos. Lapkričio 11 dieną diskusijoje dalyvavo kardinolas Fridolinas Ambongo iš Kongo Demokratinės Respublikos, kurioje vertingų miškų kirtimo bei vergoviško ir grobuoniško žemės turtų išnaudojimo problemos itin aštrios. Lapkričio 14 dieną surengta tik filmo „Laiškas“ peržiūra, o lapkričio 17-ąją po peržiūrų surengtos net dvi diskusijos apie katalikišką perspektyvą, klimato kaitą, bioįvairovę, moralinį imperatyvą palikti tinkamą gyvenamą aplinką ateities kartoms. 

Be Laudato si’ judėjimo, COP27 konferencijoje dalyvavo ir Jėzuitų ekologijos ir vystymosi centro (JCED) atstovai ir CIDSE delegacija, jungianti 18 socialinio ir ekologinio teisingumo lauke dirbančių katalikiškų organizacijų. Pastaroji surengė keturis susitikimus, tarp kurių vieną su Švedijos Liuteronų Bažnyčia, o kitą – su Caritas Internationalis, dar viena katalikiška organizacija, kuri pasiuntė savo delegaciją į kurortinį Šarmo el Šeicho miestą, kur vyko JT konferencija. Visiems konferencijoje dalyvaujantiems katalikams visas dienas buvo atviros Taikos Dievo Motinos parapijos durys, kurioje buvo surengtos įvairios specialios pamaldos.    

Labai aktyviai veikė daug kitų religinių bendruomenių ir asociacijų. Į Egiptą atvyko Afrikos bažnyčių, Pasaulinės Bažnyčių tarybos, Pasaulinės liuteronų federacijos, ortodoksų atstovai. Žinoma, aktyviai dalyvavo Egipto Koptų Bažnyčios delegacija. Lapkričio 7 surengta tarpreliginė malda už Žemę. Lapkričio 9-ąją surengtas bendras Bahajų tarptautinės bendruomenės, Religijų už taiką asociacijos, Anglikonų pasaulinės komunijos, budistų Tzu Chi fundacijos, islamiškojo Al Azharo universiteto vyresniųjų seminaras. Įvairiose diskusijose aktyviai dalyvavo JAV anglikonų vyskupas Marcas Andrus, dažnas svečias JT ir kitose konferencijose klimato tema. Iš Jungtinės Karalystės į Egiptą atvyko Tikėjimų už klimatą asociacijos delegacija, sudaryta iš krikščionių, žydų ir musulmonų, sikhų, induistų ir budistų. Tai bet anaiptol ne visas religinių COP27 konferencijos balsų sąrašas. (RK / Vatican News) 

2022 lapkričio 18, 13:52