Mariupolis Mariupolis 

Didysis arkivyskupas S. Ševčukas: melskimės už sužeistuosius, už Mariupolį!

„Šiandien, 2022 m. kovo 24 d., sukanka lygiai mėnuo nuo šio baisaus karo prieš Ukrainą, prieš Ukrainos žmones pradžios“, – kasdienėje vaizdo žinioje sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas Sviatoslavas Ševčukas. Jau tiek daug sugriovusio ir gyvybių pražudžiusio karo kontekste jis kalbėjo apie sužeistuosius ir, dar kartą, apie Mariupolį.

„Šiomis dienomis teko aplankyti mūsų sužeistus gynėjus, su jais bendrauti. Ir pirmas įspūdis, kuris man liko giliai širdyje, yra tas, kad tarp jų nemačiau liūdno veido“, – sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Pasak jo, kariai ir gynėjai, vyrai ir moterys, nepaisant to, kad jų kūnai sužeisti, kalbėjo apie Ukrainos pergalę. Ir visi prašė maldos, kad kuo greičiau grįžtų į tarnybą toliau su broliais ir seserimis ginti krašto. Jų veidai, akys, maldos žadino viltį, kad tiesa nugalės. Šių sužeistų karių laikysena yra padrąsinimas visiems.

„Raginu visus melstis už tuos, kurie buvo sužeisti šiame kare. Mes net nežinome jų skaičiaus. Bet jiems labai reikia mūsų dėmesio ir paramos!“ – sakė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas.

Jis dar kartą kreipėsi į visus – Ukrainoje ir už jos ribų, į pasaulio valstybių vadovus, į visų religinių bendruomenių, Bažnyčių vadovus dėl padėties Mariupolyje, kuris virto didžiausia Ukrainos žemių žaizda. Pasak ganytojo, prieš kurį laiką mus sukrėtė masinės civilių kapavietės, kurias pirmą kartą pamatėme po II pasaulinio karo ir Stalino represijų laikų.

„Šiandien noriu jums pasakyti, kad Mariupolio miestas nusėtas negyvais šimtų, tūkstančių žmonių kūnais, ir nėra kam jų palaidoti. Todėl noriu kuo garsiau kalbėti šio didvyriško, mirštančio miesto vardu: „Išsaugokime jį! Saugokime jo gyvybę!“ – sakė Sviatoslavas Ševčukas, dar kartą kviesdamas daryti viską, kad būtų užtikrinti humanitariniai koridoriai ir humanitarinės pagalbos keliai tiems, kurie palengva miršta iš bado. Pasak jo, praėjusią savaitę Mariupolio žmonės geriamojo vandens gavo tirpdydami sniegą, bet šiandien sniego nebeliko.

„Išsaugokime šį Marijos miestą! Darykime viską, kad išgelbėtume šį miestą, kuris šiandien yra gėrio ir blogio susidūrimo vieta; vieta, kur sprendžiasi Ukrainos, Europos ir pasaulio ateitis!“, – meldė ukrainietis ganytojas. (RK / Vatican News)

2022 kovo 24, 14:59