Ses. Gloria Cecilia Narvaez Agoti (dešinėje). Spaudos konferencija Bogotoje, Kolumbijoje Ses. Gloria Cecilia Narvaez Agoti (dešinėje). Spaudos konferencija Bogotoje, Kolumbijoje 

Pėdsakai Malio dykumoje – Dievo artumo ženklai

Kolumbietė sesuo Gloria Cecilia Narvaez Agoti, ketverius metus ir aštuonis mėnesius praleidusi džihadistų nelaisvėje Afrikoje, sugrįžo į gimtinę.

Spalio 9 d. pranciškonių Nekaltojo prasidėjimo seserų kongregacijos vienuolė, lydima jos išlaisvinimui tarpininkavusių Italijos vyriausybės atstovų, iš Malio atvyko į Romą, pirmąsias laisvės dienas gyveno popiežiaus namuose Vatikane. Spalio 10-ąją ses. Gloria susitiko su popiežiumi Pranciškumi ir dalyvavo jo vadovautose iškilmingose Mišiose šv. Petro bazilikoje.

Ketvirtadienį, lapkričio 18 dieną, ses. Gloria sugrįžo į Kolumbiją, kur gyvena jos brolis ir kiti artimieji. Kelionės į gimtinę išvakarėse vienuolę pranciškonių generaliniuose namuose Romoje aplankė Vatikane tarnaujantis jos kraštietis kun. Humberto Gonzalez Franco, kuris užrašė vienuolės pasakojimą apie išgyvenimus nelaisvėje.

Sesuo Glorija pasidalijo nelaisvės atsiminimais, pasakojo, kad susitikti su popiežiumi Pranciškumi jai buvo tarsi susitikti su tėvu. Vienuolė džiaugėsi galėsianti sugrįžti į gimtinę pas artimuosius, sielojosi, kad daugiau nebepamatys savo motinos, kuri mirė, kai ses. Gloria buvo nelaisvėje.

Būdama nelaisvėje vienuolė daug keliavo, ginkluoti kovotojai ją varė pėsčiomis iš vietos į vietą. Stovyklose galėdavo pasivaikščioti nurodytoje erdvėje.

„Naktimis kontempliuodavau dangaus kūnus, mane guosdavo švytintis mėnulis ir žvaigždės. Keldavausi anksti, stebėdavau auštantį rytą ir užrašydavau mintis į užrašų knygutę, reikšdama pasitikėjimą Dievu.“

„Dykumos tuštuma ir gamtos stebuklai padėjo sudėtingomis aplinkybėmis susigrąžinti ramybę. Dažnai eidama pastebėtuose smėlyje pėdsakuose matydavau, kad Dievas rodo savo meilę man, buvau tikra, jog jis manimi nuolat rūpinasi.“

Kun. Humberto paklausė ses. Glorijos, ką ji patartų belaisviams ar įkalintiems, taip pat tiems, kurie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis?

„Jie turi laikytis tikėjimo ir melstis, daug melstis“, – pasakė 12 metų Malio misijose tarnavusi vienuolė, iš džihadistų išlaisvinta po puspenktų metų. (SAK / Vatican News)

Kun. Humberto su seserimis pranciškonėmis Romoje. Antroji iš dešinės, ses. Gloria
Kun. Humberto su seserimis pranciškonėmis Romoje. Antroji iš dešinės, ses. Gloria
2021 lapkričio 29, 14:52