Bažnyčių atstovai susitiko su ES pirmininkaujančios Vokietijos ambasadoriumi

„Pripažindama tų bažnyčių ir organizacijų savitumą ir konkretų įnašą, Europos Sąjunga palaiko su jomis atvirą, skaidrų nuolatinį dialogą“, – rašoma Lisabonos sutartyje, kuri reguliuoja dabartinį Europos Sąjungos gyvenimą.

Europos Sąjungos katalikų vyskupų konferencijų komisija (COMECE), vienijanti Europos Sąjungos valstybių narių episkopatus, buvo įsteigta būtent tam, kad stebėtų procesus Europos Sąjungos pagrindinėse institucijose ir informuotų apie juos Bažnyčias. Kita vertus, kad ES institucijoms perteiktų Bažnyčių poziciją.

Dauguma protestantų, anglikonų, ortodoksų Bažnyčių Europoje priklauso Europos Bažnyčių konferencijai (CEC/KEK). Ši asociacija buvo įsteigta 1959 metais visų pirma ekumeniniais sumetimais, bet vėliau įgijo kitų funkcijų ir uždavinių, tarp kurių – dialogas su Europos politinėmis institucijomis savo narių vardu, svarbių temų analizė, Bažnyčių narių nuostatų apibendrinimas ir perteikimas, bendradarbiavimas su Europos Sąjungos katalikų vyskupų konferencijų komisija (COMECE).

COMECE ir KEK delegacijos susitikimas su Europos Sąjungai rotacijos būdu pirmininkaujančių šalių pareigūnais yra viena iš nuolatinio dialogo formų. Nuo liepos 1 dienos Europos Sąjungai pirmininkauja Vokietija, kuri nurodė, jog koncentruosis į šešis uždavinius: ekonominį ir socialinį atsigavimą po koronaviruso sukeltos krizės, į inovacijų, teisingumo, tvarumo plėtrą, į bendrų vertybių tvirtinimą, į ES tarptautinį vaidmenį.

Liepos 7 dieną įvyko bendros COMECE ir KEK delegacijos susitikimas su Michaeliu Claussu, Vokietijos atstovybės prie Europos Sąjungos ambasadoriumi. Jam buvo įteiktas abiejų asociacijų parengtas dokumentas „Kartu už Europos atsigavimą“.

Dokumente nurodoma, kad Europos Sąjungos teritorijoje per 380 milijonus asmenų save laiko vienos ar kitos Bažnyčios nariais. Taika, tvarumas, teisingumas, solidarumas yra tikslai, kurių, išlaikydamos autonomiją ir specifinius būdus, siekia tiek Europos Sąjunga, tiek Bažnyčios. Natūralu, kad jos bendradarbiauja vykdydamos šiuos uždavinius. Dokumente komentuojami visi šeši Vokietijos pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetai. 

Europa po pandemijos

Bažnyčių dokumente konstatuojama, kad reikia bendro ir koordinuoto atsakymo į krizę, kuri sudarė sąlygas populizmui ir nacionalizmui, egoizmui ir susikaldymui. Todėl verta skirti dėmesį solidarumui, rūpinimuisi labiausiai nukentėjusiais nuo pandemijos, taip pat sveikatos apsaugos sektoriui, kurio geras veikimas buvo lemiamas susidorojant su pandemija. 

Stipri ir inovatyvi Europa. Pandemijos krizė išryškino skaitmeninių technologijų svarbą. Šio sektoriaus augimas, įskaitant pažangą dirbtinio intelekto technologijose, ir Europos Sąjungos piliečių skaitmeninis raštingumas yra svarbiausi veiksniai regiono ateičiai. Tačiau būtina, kad šios technologijos būtų etiškos ir kad tarnautų žmogaus asmens orumui. Tik tokiu atveju jos iš tiesų tarnaus bendrajam gėriui. 

Teisinga Europa

Bažnyčioms Europoje ypač rūpi socialinis teisingumas, jos siekia, kad Europos Sąjunga rūpintųsi labiausiai pažeidžiamais piliečiais, didintų socialinę santarvę, kovotų su skurdu ir nelygybe. Šiuose darbuose labai svarbus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, tarp kurių yra daug religinių arba humanitarinių asociacijų.  

Tvari Europa

Bažnyčios Europoje remia perėjimą prie žaliųjų technologijų, kurios yra tvarios ir draugiškos aplinkai. Bažnyčių dokumente primenama popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato si', kurioje plėtojama integralios arba visapusiškos ekologijos doktrina, apimanti aplinką, ekonomiką, politiką.

Saugi ir bendrų vertybių Europa

Teisinės valstybės principas užtikrina visų laisvę ir saugumą, pažymima Bažnyčių dokumente ir pritariama iniciatyvoms stiprinti šį principą. Bažnyčios įdėmiai stebi demokratijai, teisinei valstybei ir pamatinėms žmogaus teisėms užtikrinti skirtus Europos Sąjungos mechanizmus. Koronaviruso pandemijos metu padaryti kompromisai, susiję su asmeniniais duomenimis ir privačiu gyvenimu, turi būti laikini ir susieti su dabartine ypatinga situacija. Kai tik bus įmanoma, jų turi būti atsisakyta. Bažnyčios remia iniciatyvas prieš diskriminaciją, taip pat religiniu pagrindu, prieš rasizmą ir antisemitizmą. Dokumente atkreipiamas dėmesys į migrantų situaciją ir būtinybę atnaujinti prieglobsčio prašymo normas bei mechanizmus, kurie nebeatitinka dabartinės situacijos. Tas pats galioja integravimo politikoms ir kovai su prekyba žmonėmis ir žmonių išnaudojimu darbe. 

Europos Sąjunga ir tarptautinė arena.

Europa yra tarptautinė veikėja, kuri gali stiprinti taiką ir vystymąsi pasaulyje, remti svarbias humanitarinės pagalbos programas ir žmogaus teisių, tarp kurių yra religinės laisvės, gerbimą. Bažnyčių dokumente atkreipiamas dėmesys į ekonominius ir politinius santykius su Afrikos kontinentu ir į Vokietijos pirmininkavimo metu įvyksiantį Europos Sąjungos bei Afrikos valstybių viršūnių susitikimą. Tarp Bažnyčių dokumente pateiktų rekomendacijų pabrėžiama kova su nelegalia prekyba ginklais Afrikos kontinente.

COMECE ir KEK pranešime nurodoma, jog po susitikimo su Vokietijos atstovybės prie Europos Sąjungos ambasadoriumi jau planuojami kiti: tai pasirengimas 2020 spalio 27 dieną numatytam aukšto lygio susitikimui su Vokietijos ministru Europos Sąjungos reikalams. Šis susitikimas įvyks Berlyne. (RK / Vatican News)

2020 liepos 09, 13:44