Kardinolas George Pell Kardinolas George Pell 

Kardinolas Pellas – laisvas žmogus

Antradienį Australijos Aukščiausiasis teismas išteisino George‘ą Pellą. Vienbalsiu teisėjų sprendimu buvo patenkintas ieškinys, reikalaujantis panaikinti Viktorijos apeliacinio teismo sprendimą, kuriuo jis buvo nuteistas šešerių metų kalėjimo bausme dėl kaltinimų seksualiniais nusikaltimais praeityje. Šis sprendimas pradžiugino, pareiškė oficialiame komunikate Šventojo Sosto spaudos salė primindama, jog Vatikanas visuomet pasitikėjo Australijos teisingumu. Stodamas prieš Australijos teismą kardinolas visą laiką gynė savo nekaltumą laukdamas, kad būtų nustatyta tiesa.

Paskelbus teismo nuosprendį, 79 metus einantis kardinolas George‘as Pellas, buvęs Romos kurijos prefektas, buvo paleistas iš kalėjimo. Jis paskelbė pareiškimą, kuriuo padėkojo visiems už maldas ir paramą, pareiškė, kad jis, būdamas nekaltas, patyrė rimtą neteisingumą, užtikrino nejaučiantis jokio pykčio kaltintojui ir nenorintis, kad jo išteisinimas sukeltų dar daugiau skausmo ir kartėlio.

Pasak jo, tik tiesa išgydo ir yra vienintelis teisingumo pagrindas, nes teisingumas reiškia tiesą visiems.  Kardinolas Pellas patikino, jog ši byla nebuvo referendumas dėl Katalikų Bažnyčios ir jos priemonių prieš pedofilijos nusikaltimus, bet siekė nustatyti kaltę dėl baisių nusikaltimų, kurių jis nepadarė.

Australijos vyskupų konferencija pareiškė, jog Aukščiausiojo teisimo sprendimas nekeičia Bažnyčios Australijoje įsipareigojimo užtikrinti vaikų saugumą, atjausti seksualinių nusikaltimų aukas ir jas išklausyti.

Episkopato pirmininkas Mark Colleridge, Brisbanės arkivyskupas, pareiškė, jog kardinolo Pello išteisinimas pradžiugins daugelį tikėjusiųjų jo nekaltumu, bet kitus šokiruos. Dabar jau užbaigtos ilgai trukusios bylos svarstymas daugeliui buvo skausmingas.

Australijos vyskupų konferencija pareiškime dėl kardinolo George‘o Pello, buvusio Sidnėjaus ir Melburno arkivyskupo, išteisinimo kiekvieną, ką nors žinantį apie Bažnyčios darbuotojų seksualinius nusikaltimus, paragino kreiptis į policiją, priminė, jog vyskupams bei visai Australijos katalikų bendruomenei ypatingai rūpi vaikų saugumas.

Australijos Aukščiausiasis teismas įsakė panaikinti kardinolui George‘ui Pellui skirtas bausmes, motyvuodamas tuo, jog Viktorijos apeliacinio teismo žiuri būtų turėjusi vadovautis „pagrįstos abejonės“ principu. Kiekvieno kardinolui Pellui keliamo kaltinimo atveju – jų iš viso buvo penki –  buvo likusi rimta galimybė, „jog nuteistas nekaltas žmogus, nes įrodymai nepakankamai pagrįsti kaltei nustatyti“. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 07, 13:10