Vatican News
Apaštalo šv. Baltramiejaus bazilika Tibro saloje Romoje Apaštalo šv. Baltramiejaus bazilika Tibro saloje Romoje 

Konferencija Kankinių šventovėje priminė persekiojamus krikščionis

Kankinių šventovė Romoje – apaštalo šv. Baltramiejaus bazilika – ketvirtadienio vakarą, pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai organizacijos iniciatyva, nusidažė kankinių kraujo spalva. Bazilikos išorės apšvietimas purpuro spalvos šviesa priminė daugelį pastaraisiais metais užfiksuotų žmogaus teisių pažeidimų persekiojant tikinčiuosius dėl jų krikščioniškojo tikėjimo.
Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai. Persekiojimų žemėlapis
Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai. Persekiojimų žemėlapis

Ketvirtadienio rytą bazilikoje surengta konferencija tema „Persekiojami kaip niekad anksčiau. Antikrikščioniški persekiojimai 2017–2019 metais“. Ataskaitoje pristatyti persekiojimų faktai iš dvidešimties kraštų Afrikoje, Azijoje, Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Rytuose.

Konferencijoje liudijimais dalijosi dviejų persekiojamų Bažnyčių atstovai: kun. K. A. Jude Raj Fernando iš Šri Lankos, Kolombo Šv. Antano šventovės rektorius, buvęs šventovėje per teroristinę ataką Velykų sekmadienį, ir kun. Roger Kolongo, Burkina Faso dvasininkas iš Dori vyskupijos, patiriančios nuolatinius antikrikščioniškus užpuolimus, kovo 17 dieną pagrobto vyskupijos kunigo Jeolio Yougbare bičiulis. Į konferencijos dalyvius kreipėsi Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai skyriaus Italijoje atstovai ir Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri.

Kardinolas atkreipė dėmesį, kad septynių iš ataskaitoje minimų dvidešimties kraštų (Egipto, Eritrėjos, Indijos, Irano, Irako, Sirijos ir Saudo Arabijos) Bažnyčios priklauso nuo jo vadovaujamos Rytų Bažnyčių kongregacijos, išsamiau kalbėjo apie situaciją Sirijoje, Irake ir Šventojoje Žemėje, kuriai priklauso vietinės Bažnyčios Izraelyje, Palestinoje, Jordanijoje ir Kipre.

 Kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas
Kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas

Kardinolas Sandri sakė, kad būtina matyti karinių veiksmų Sirijos šiaurėje sukeliamą įtampą, smerkti tarptautinę teisę pažeidžiančius bet kokius jėgos veiksmus. Antra vertus negalima užmiršti, jog kai kuriuose regionuose po išvadavimo iš ISIS buvo vykdomas labai rimtas „kurdizavimas“, uždaromos kai kurios krikščionių mokyklos ir siekiama išstumti krikščionių bendruomenes.

Pasak kardinolo, Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai ataskaitos duomenys yra negailestingi: kalbama apie tūkstantmetes tradicijas puoselėjančių krikščioniškų bendruomenių nykimą  ir neaiškią jų ateitį. Kardinolas pridūrė, jog jis giliai įsitikinęs gali drąsiai pakartoti popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog „negalime įsivaizduoti Artimųjų Rytų be krikščionių“.

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Sandri kvietė prisiminti popiežiaus Pranciškaus kalbą Baryje 2018 metais apie Bažnyčios persekiojimus Artimuosiuose Rytuose, kartu sielojosi, kad tik nedaugelis tarptautinės bendruomenės veikėjų popiežiaus balsą išgirdo ir ėmėsi drąsių sprendimų.

Ataskaita „Persekiojami kaip niekad anksčiau
Ataskaita „Persekiojami kaip niekad anksčiau

Kardinolas Leonardo Sandri užbaigė kreipimąsi mintimis apie krikščioniškąjį liudijimą.

„Nors pagunda stipri, tačiau šiandien krikščionybė nebeturi nieko bendra su civiline valdžia ir nebėra socialinės garantijos forma. Gal dėl to krikščionybė vėl kai kam trukdo taip, kaip anksčiau, o gal ir dar labiau. Visame pasaulyje leidžiami įstatymai be krikščioniškos minties pamatų. Kitur pasaulyje būti krikščioniu vėl tapo pavojinga gyvybei. Kitur galima būti krikščionimis, bet reikalaujama, kad tai liktų privačiu reikalu... Šiame kontekste reikia permąstyti dabartinę liudijimo reikšmę, kuri nėra vien tik dvasinė ir moralinė. Skirtinguose geografiniuose ir socialiniuose kontekstuose „liudijimas“ reiškia vis ką kita. Kai kur reiškia net fiziškai paaukoti gyvybę, liudyti krauju. Kitur reikalauja drąsaus atvirumo (παρρησία), kitur reiškia atskirtį, nesupratimą, patyčias. Tačiau visur reikalauja pasiryžimo brangiai sumokėti, kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais. Būti krikščioniu kainavo gyvybę, bet tai nekliudė Evangelijos paplitimui. Modernieji laikai mums sugrąžino senąją žodžio „liudijimas“ (μαρτυρία) reikšmę“, – pasakė Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Sandri. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 25, 10:54