Vatican News
Arkivyskupas Ivan Jurkovič Arkivyskupas Ivan Jurkovič 

Šventojo Sosto diplomatas: čiabuvių kultūros nėra našta

Jungtinių Tautų Organizacijos generalinė asamblėja 2019 metus paskelbė Tarptautiniais čiabuvių kalbų metais. Pasaulyje tokių kalbų yra per septynis tūkstančius, jomis kalba per 370 milijonų žmonių, gyvenančių 90 kraštų. Kalba yra ne vien bendravimo priemonė. Kiekviena iš jų atspindi unikalų požiūrį į pasaulį, unikalų pasaulio supratimą, yra savitos kultūros dalis. Tačiau beveik 2700 kalbų gali netolimoje ateityje išnykti.

Jungtinių Tautų Organizacija, skelbdama šiuos metus, nurodo, kad dėmesys turi būti skiriamas ne vien kultūrinei ir kalbinei įvairovei, bet ir čiabuvių kalbomis kalbančiųjų teisėms, taikiam ir su kitomis grupėmis derančiam gyvenimo būdui.

„Čiabuvių tautų ir žemių apsauga yra etinis imperatyvas ir pamatinis įsipareigojimas žmogaus teisėms“, – sakė arkivyskupas Ivanas Jurkovičius, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje, kuris dalyvavo Žmogaus teisių tarybos posėdyje apie čiabuvius. Šventojo Sosto diplomatas citavo eilutes iš netrukus prasidėsiančio Vyskupų sinodo Amazonijai parengiamojo dokumento.

„Popiežius Pranciškus pabrėžė, jog pagrindinis klausimas yra kaip sutaikinti teisę į socialinį ir kultūrinį vystymąsi su čiabuvių ir jų teritorijų išskirtinių charakteristikų apsauga“, – pridūrė arkivyskupas Jurkovičius.

Pasak jo, „kultūrinis čiabuvių tautų paveldas, kuriame kalbos itin svarbios, neturi būti laikomos našta, tačiau valstybių kultūrinių tapatybių praturtinimu. Čiabuvių kalbų išsaugojimas praturtina visą žmonijos tautų šeimą ir teikia daugiau žinojimo, kurio reikia saugant aplinką.“

„Šventasis Sostas toliau remia čiabuvių kalbas savo studijų centruose, gramatikos knygų sudarymu ir didelio skaičiaus vertimų į tas kalbas užsakymu“, – pridūrė diplomatas. Anot jo, apie tai bus išsamiau kalbama Vyskupų sinode Amazonijai. (RK / Vatican News)

2019 rugsėjo 19, 15:22