Vatican News
JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo  (2018 Getty Images)

JAV vyksta tarptautinis susitikimas dėl religijos laisvės

Liepos 24 – 26 dienomis JAV valstybės departamentas, kuriam šiuo metu vadovauja sekretorius Mike Pompeo, rengia ministrų lygio tarptautinį viršūnių susitikimą „religijos laisvei skatinti“, kuriame buvo laukiama per 80 delegacijų, keturiasdešimties ministrų, taip pat daug žmogaus teisių aktyvistų ir religinių bendruomenių lyderių arba atstovų.

Apie šią konferenciją buvo paskelbta gegužės pabaigoje, kai JAV valstybės departamente buvo pristatyta Ataskaita apie religijos laisvę pasaulyje 2017 metais. Tai viena iš išsamiausių ataskaitų šią tema.

Ją pristatydamas sekretorius Pompeo priminė, jog istoriškai pačių Jungtinių Valstijų gimimo istorija susijusi su religijos laisvės paieškomis, tad kuriant jos santvarką religijos laisvė pripažinta „pirmąja laisve“. Kaip religijos laisvė buvo gyvybiška valstybės pradžiai, taip jos gynimas bus kritiškas jos ateičiai, pridūrė politikas, pacitavęs Jamesą Madisoną, vieną iš pirmųjų Jungtinių Valstijų vadovų, jog „sąžinė yra pati švenčiausia nuosavybė“. Religijos laisvė nėra valstybės kūrinys, tačiau „Dievo dovana“. Teisė į religijos laisvę turi būti pripažįstama kiekvienam asmeniui.

Kita vertus, anot sekretoriaus Pompeo, religijos laisvės gynimas sutampa su Amerikos interesų gynimu, nes ten, kur religijos, išraiškos, spaudos ir taikių susibūrimų laisvė puolama, ten vyrauja konfliktai, nestabilumas ir terorizmas.

Tai JAV valstybės sekretorius pakartojo ir interviu tarptautinio susitikimo išvakarėse „Vatican News“ portalui: „Mūsų uždavinys yra tiesus ir aiškus – kalbėti apie religijos laisvės svarbą kiekvienam pavieniam asmeniui pasaulyje. Mes norime tai pabrėžti. Yra kraštų, kurie mano kaip Amerika. Yra kitų, kurie taip nemano ir mes norime kiekvieną pastūmėti teisinga kryptimi, link religijos laisvės didinimo. Visų tikėjimų žmonės turi teisę melstis kaip nori, o jei pasirenka nesimelsti, jiems turi būti leidžiama ir tai“.

Pasak JAV politiko, religijos laisvės užtikrinime svarbus ir pačių religijų vaidmuo, todėl jis galvoja, jog katalikų Bažnyčios vaidmuo siekiant ir užtikrinant religijos laisvę, ne vien sau, bet ir visiems, gali būti iš tiesų svarus. Iš kitos pusės, religijos laisvė yra prielaida ne vien politiniam stabilumui, bet ir ekonominei gerovei: investuotojai pirmenybę teikia toms šalims, kuriose ji gerbiama. Tokia aplinka suvokiama kaip mažiau rizikinga. Yra glaudus ryšys tarp žmogaus teisių, religijos laisvės ir ekonominės sėkmės, pareiškė JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo. (RK / Vatican News)

2018 liepos 24, 14:56