Vatican News
ETA ETA  (AFP or licensors)

Ispanijos vyskupai sveikina ETA paleidimą

Bažnyčia „padėjo, padeda ir padės“ savitarpio supratimo ir taikaus sugyvenimo nusistatymui šalyje, pareiškė Ispanijos vyskupų konferencijos atstovas kun. José María Gil Tamayo.

„Euskadi Ta Askatasuna – Baskų kraštas ir laisvė“, plačiau žinoma, kaip teroristinė ETA organizacija, ypač aktyviai veikusi, siekdama regiono nepriklausomybės, Ispanijoje, bet taip pat Prancūzijoje, paskelbė apie savo veiklos nutraukimą gegužės 5 dieną. Ispanų spauda praneša apie balandžio 20 dienos ETA pareiškimą, kuriuo yra atsiprašoma už daugybę aukų, sužeistųjų, už sukeltą skausmą, pripažįstant, kad daugeliu atveju padarytos žalos nebegalima ištaisyti.

 Per penkis dešimtmečius nuo ETA įsteigimo, 1958 metais, jos nariai nužudė apie pusdevinto šimto žmonių, tarp kurių beveik keturis šimtus civilių. Likusieji priklausė teisėsaugos arba kariuomenės struktūroms. Tarp aukų ir aukščiausio rango karininkai, žinomi politikai bei verslininkai. Paskutinioji auka – 2008 metais nužudytas 71 metų amžiaus verslininkas Ignacio Uría Mendizábal, kuriam priklausanti bendrovė tiesė greitaeigio traukinio liniją baskų regione. 2011 metais ETA paskelbė paliaubas, 2017 metų balandį paskelbė nusiginkluojanti ir nurodė policijai ginklų bei sprogmenų slaptavietes, o dabar žada galutinai sustabdyti savo veiklą.

Ispanijos vyskupų konferencija pasveikino šį žingsnį, pabrėždama, kad niekas negali pateisinti terorizmo. Jei galima viltis, kad „kraujo ir teroro“ periodas baskų krašte iš tiesų baigėsi, tai dar laukia kitas, tikro susitaikymo žmonių širdyse. Bažnyčia „padėjo, padeda ir padės“ savitarpio supratimo ir taikaus sugyvenimo nusistatymui šalyje, pareiškė Ispanijos vyskupų konferencijos atstovas kun. José María Gil Tamayo. (RK/Ispanijos spauda)

2018 balandžio 21, 11:17