Vatican News
Bandiera Unione Europea, Europa

ES Teisingumo teismas patvirtino religinę autonomiją

Romanas Kazakevičius - Vatikanas

Balandžio 17 dieną ES Teisingumo teismas paskelbė sprendimą Veros Egenberger byloje prieš Evangelikų Bažnyčios iniciatyvą tarnavimui ir vystymuisi (Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung), kuri buvo pradėta 2012 metais.

Evangelikų iniciatyva pateikė darbo projektą ir darbo pasiūlymą, susijusį su tarptautinių sutarčių vertinimu, įrašydama sąlygą, kad kandidatas turi priklausyti „Evangelikų arba Vokietijos krikščionių bažnyčių asociacijai priklausančiai bažnyčiai ir būti pasirengęs diakoninei tarnystei“. Pasak jokios religijos neišpažįstančios Veros Egenberger, jos kandidatūros atmetimą lėmė diskriminacija religiniais pagrindais ir ji paprašė piniginės kompensacijos. Vokietijos teismai iš dalies pateisino jos pretenziją, bet vėliau byla nukeliavo į Teisingumo teismą.

Teismo sprendime patvirtinta Bažnyčios ar religinės organizacijos autonomija, teisė pačiai apibrėžti savo etiką ir, atitinkamai, priimti į darbo vietas tuos žmones, kurie pripažįsta šios etikos arba įsitikinimų visumos reikalavimus, jei tai svarbu darbo uždaviniams. Tai nėra diskriminacija. Kita vertus, teismas pridūrė, kad gali būti vertinama iš šalies ar tam tikra darbo vieta tikrai ir esmingai yra susijusi su tam tikros religinės etikos išpažinimu.

Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos sekretorius t. Hans Langendorfer pozityviai įvertino Teisingumo teismo sprendimą, jame nustatytą pusiausvyrą tarp galimai konfliktuojančių teisių.

2018 balandžio 19, 14:36