Vatican News
Petras Kimbrys (1948-2018) Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotr. Petras Kimbrys (1948-2018) Evgenios Levin / Bernardinai.lt nuotr. 

A†A Petras Kimbrys (1948-2018)

Balandžio 21 d. rytą mirė vertėjas, kultūrologas Petras Kimbrys, krikščioniškosios kultūros žurnalo „Naujasis Židinys–Aidai“ įkūrėjas, daugybės biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros leidinių redaktorius.

Apie Petrą Kimbrį – jo bičiulis ir ilgametis bendradarbis Dr. Vytautas Ališauskas:

Vytautas Ališauskas apie Petrą Kimbrį

Petras Kimbrys buvo vienas didžiausių katalikiškos žiniasklaidos ir apskritai katalikiškos spaudos atkūrėjų. Jau pogrindžio laikais jisai buvo ir vertėjas, ir redaktorius, ir platintojas įvairių  krikščioniškų, katalikiškų tekstų, kuriuos kartais pats parengdavo, kartais gaudavo ir dalydavosi su draugais. Tai nebuvo lengvi ir paprasti laikai. Tam reikėjo ypatingo dalyko – reikėjo būti laisvu žmogumi. Ne tik nebijančiu sistemos, nebijančiu galimų persekiojimų, bet iš tikrųjų žmogumi, kuris mąsto tai, kas jam rūpi ir ko jam reikia. Kai tik atsirado šiokia tokia galimybė, Petras iš karto įsijungė į krikščioniškos, katalikiškos spaudos oficialią leidybą. Pirmiausia tai buvo Katalikų kalendorius-žinynas. Ir mane jisai paragino įsijungti į šitą darbą. Viskam vadovavo tėvas Vaclovas Aliulis MIC, irgi jau besiilsintis pas Viešpatį. Galima sakyti, šia prasme, Petras buvo vienas iš tikrų profesionalios spaudos, profesionalaus darbo, profesionalios krikščioniškos, katalikiškos literatūros leidėjų.

Galiausiai atėjo Atgimimo laikas, 1989-1990 m. Prasidėjo laikas, kai imta leisti pirmą katalikišką žurnalą Katalikų pasaulį. Tas žurnalas dabar jau sustojęs, bet tuo metu tai buvo didžiulis įvykis. Mes jutome, kad reikia dar kažko kito, kažko intelektualesnio, svaresnio, labiau orientuoto į idėjas, vertinimus. Mums imponavo, buvome rūpestingai perskaitę nuo pirmo iki paskutinio numerio senąjį Židinio žurnalą ir su Petru iš jo mokėmės. Ir štai paraginti poeto Jonu Juškaičio, ryžomės tą didesnį projektą pradėti leisti Naujojo Židinio vardu. Paskui prisijungė ir natūrali išeivijoje buvusi Židinio tąsa – Aidai. Šitas žurnalas galiausiai 1992 m. pradėjo eiti Naujojo Židinio – Aidų vardu. Petras Kimbrys buvo žmogus, kuris šį žurnalą, galima sakyti, formavo, darė viską, kad tekstai būtų geresni. Dirbo su žmonėmis, autoriais. Dažnai tai buvo labai jauni žmonės. Petras niekada netingėdavo, sakau – pažodžiui – netingėdavo sėdėti iki išnaktų ir diskutuoti dėl vieno ar kito sakinio. Atsimenu vadinamuosius – kaip jis juokaudavo – „Kimbrio dėsnius“: jeigu gali išbraukti priešdėlį – išbrauk, jeigu gali išbraukti žodį – išbrauk, jeigu gali išbraukti sakinį – išbrauk. Tas baisokai skambantis pasakymas iš tikrųjų reiškė mokymą būti labai reikliam sau pačiam ir, žinoma, labai daug dėmesio skirti žmonėms, kurie skaitys tavo žurnalą.

Galiausiai, kai jau Petras nutarė, kad laikas perduoti žurnalo tvarkymą naujai kartai, apsigyvenęs Kaune, sunkios ligos kamuojamas, buvo nepaprastai rūpestingas, nuoseklus, pedantiškas redaktorius. Reikia pasakyti, beje, kad nemažai prisidėjo prie Šventojo Rašto leidinių redagavimo, dirbo Biblijos draugijai, buvo aktyvus jos žmogus. Šia prasme, Petro Kimbrio tai vienur, tai kitur, tai trečiur pridėta ranka nebuvo kažkokia labai grasinama, jis nebandė pasirodyti kažkoks ypatingas žmogus, bet jei dabar iš perspektyvos žvelgiame atgal, matome, kad jo indėlis į lietuvių kultūrą, į kultūros „kultūrėjimą“ buvo didžiulis.

2018 balandžio 21, 12:19