Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios sinodo dalyviai ir popiežius Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios sinodo dalyviai ir popiežius  (Vatican Media)

S. Ševčukas: viliuosi, kad kitas sinodas įvyks išvaduotoje Ukrainoje

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios informacijos tarnyba paskelbė komunikatą apie rugsėjo 3–13 dienomis Romoje vykusį šios Bažnyčios vyskupų sinodą, kuriame reziumuoja svarbiausius dešimties dienų įvykius.

Sušaukti vyskupų sinodą Romoje nuspręsta dėl Rusijos pradėto karo, dėl galimybės paminėti šv. Juozapato Kuncevičiaus 400 metų kankinystės jubiliejų prie jo kapo Šv. Petro bazilikoje, taip pat išreikšti vienybę su Šventuoju Sostu, padėkoti už visuotinės Bažnyčios paramą Ukrainai, atkreipti popiežiaus ir jo bendradarbių dėmesį į tai, ką šiandien išgyvena Ukrainos visuomenė ir kas ją skaudina. Ukrainiečių graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas taip pat atkreipė dėmesį, kad sinode dalyvavo daug jaunų, neseniai paskirtų ir įšventintų vyskupų, leidžiančių žvelgti į ateitį su viltimi.

Sinodas prasidėjo Dieviškąja liturgija, kurios metu Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas Claudio Gugerotti meldė – „Viešpatie, sustabdyk agresoriaus ranką“. Arkivyskupas taip pat dalyvavo vienoje darbinėje sesijoje, kurio metu buvo aptarti svarbūs bažnytinės tarnystės ir santykių su Šventuoju Sostu klausimai. Kitose sesijose sinodo dalyviai išklausė pranešimus apie Bažnyčios situaciją Ukrainoje ir kitur, apie karo aukų sielovadą – tai buvo pagrindinė tema, apie priverstinę vidinę ir išorinę migraciją, migrantų ir pabėgėlių ukrainiečių poreikius, apie finansinius klausimus, apie Caritas organizacijos ir kitą socialinę labdaringą veiklą, apie kultūrines iniciatyvas, apie darbus liturginėje ir bažnytinės teisės srityse. Ataskaitos buvo patvirtintos, taip pat balsuota už siūlymus.

Be arkivyskupo C. Gugerotti, Ukrainos graikų katalikų ganytojų sinode dalyvavo kardinolas Kurtas Kochas, Krikščionių vienybės dikasterijos prefektas. Jis, primenama komunikate, „rusų pasaulio“ ideologiją prilygino erezijai, o dabartiniame susitikime kalbėjo apie ekumeninio dialogo krizę, kurią sukėlė karas ir Maskvos patriarchato atstovų pozicija. Į ukrainiečių sinodo dalyvius kreipėsi Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, tarp kitų dalykų, padėkojęs už Bažnyčios sielovadinį rūpestį krašto nepriklausomybę ir suverenumą ginančiais kariais, kad juos palaiko malda, padeda saugoti širdis nuo neapykantos. Sinodo darbuose sudalyvavo ir Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi, taip pat pristatęs savo taikos misijos keliones.

Ypatingas momentas buvo rugsėjo 6 dienos susitikimas su popiežiumi Pranciškumi, trukęs apie dvi valandas, kur buvo atvirai pristytos ukrainiečių viltys ir nusivylimai, pasidalyta mintimis apie Rusijos imperializmą ir su juo susijusias genocidines bei destruktyvias ideologines tendencijas, įskaitant bažnytinėje terpėje, apie dabartinius karo nusikaltimus, išgirdus popiežiaus paaiškinimą dėl svarbių ir rezonansinių temų. Popiežius priėmė pasiūlymą dėl specialios maldos už Ukrainą spalio mėnesį. 

Rugsėjo 10-ąją šv. Juozapato sukakčiai skirtoje Dieviškojoje liturgijoje dalyvavo kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas emeritas. Didysis arkivyskupas S. Ševčukas dar kartą padėkojo popiežiui ir viso pasaulio vyskupams, kurie nepaliko Ukrainos vienos ir ją parėmė žodžiais bei darbais. „Čia, prie šv. Petro kapo, Romai, Ukrainai ir pasauliui galime pasakyti: Ukraina laikosi! Ukraina kovoja! Ukraina meldžiasi!“, – pridūrė ganytojas, išreiškęs viltį, kad kitas sinodas vyks jau išvaduotoje Ukrainoje. (RK / Vatican News)

2023 rugsėjo 15, 13:03