Kardinolas A. Comastri vadovauja maldai Šv. Petro bazilkoje Kardinolas A. Comastri vadovauja maldai Šv. Petro bazilkoje  (Vatican Media)

Kard. A. Comastri: „Rožinis – tai nuostabi malda”

Lankydamasis Portugalijoje šeštadienį, rugpjūčio 5 d., popiežius Pranciškus lankysis į Fatimos šventovėje ir ten kartu su į Pasaulio jaunimo dienas atvykusiais jaunuoliais kalbės Rožinį.

Labai gražu, kad popiežius iškelia šią maldą, kad skatina jaunimą kalbėti Rožinį, italų katalikų televizijos kanalui kalbėjo buvęs Šv. Petro bazilikos arkikunigas kard. Angelo Comastri. „Rožinis – tai nuostabi malda. Tai tarsi piligriminė kelionė su Marija per Jėzaus gyvenimą.“

Kardinolas A. Comastri pasidalijo atsiminimais, kaip jis 2000 m. gegužės 13 d. kartu su popiežiumi Jonu Pauliumi II lankėsi Fatimos šventovėje. Tą kartą buvo paviešinta vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Tai žinia apie Nekalčiausiosios M. Marijos Širdies triumfą. Mergelė Marija prašė visų prisidėti prie jos širdies pergalės žmonių širdyse.

Kalbėdamas apie Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje ir piligrimystę į Fatimą, kardinolas A. Comastri pabrėžė, kad neužtenka susirinkti ar nukeliauti į Marijos šventovę. Būtina klausytis, susikaupti ir apmąstyti Fatimos Dievo Motinos žinią. Iš esmės tai reiškia apmąstyti Šventąjį Raštą ir suprasti, kad laisvė nereiškia daryti tai, ką nori, kad tikroji laisvė – tai tarti „Taip“, kaip tai padarė Marija. Visi turime Dievo mums duotą pašaukimą gyvenime. Turime jį atrasti ir palikti po savęs gėrio pėdsaką, sakė kardinolas. Jis linkėjo, kad, pasibaigus PJD, jauni žmonės, grįžę į namus, galėtų sau tarti: „Dabar noriu pradėti nuoseklesnį ir krikščioniškesnį gyvenimą“. (jm / Vatican News)

2023 rugpjūčio 01, 10:33