Taizé bendruomenės prioras Aloisas (d.) ir paskirtasis prioras Matthew (k.) Taizé bendruomenės prioras Aloisas (d.) ir paskirtasis prioras Matthew (k.) 

Taizé bendruomenės prioras traukiasi iš pareigų

Brolis Aloisas, vadovaujantis Taizé bendruomenei pastaruosius aštuoniolika metų, informavo Taizé dvasinės šeimos narius, kad šių metų pabaigoje perduos bendruomenės vadovavimą br. Matthew.

Iš Vokietijos kilęs 69 metų br. Alois yra pirmasis steigėjo ir pirmojo prioro br. Roger įpėdinis. Naujasis prioras, 55 m. br. Matthew, kuris perims vadovavimo bendruomenei pareigas š. m. gruodžio 3 d., yra Taizé bendruomenės narys nuo 1986 m.

Br. Matthew gimė 1965 m. gegužės 10 d., Pudsey, Vakarų Jorkšyro grafystėje, Anglijoje. Pagal konfesiją jis yra anglikonas. Taizé prioras br. Alois laiške savo bendruomenės nariams patikino, jog yra visiškai tikras, kad br. Matthew užtikrins tęstinumą ir imsis teisingų žingsnių pagal jos steigėjo br. Roger mintį, paskatinti Taizé bendruomenę tapti mažąja bendrystės parabole.

Taizé bendruomenė yra ekumeninė vienuolinė bendruomenė, įsikūrusi Taizé kaime, rytinėje Prancūzijoje. Bendruomenės namai nuo 1940 m. yra svarbus krikščioniškojo jaunimo iš viso pasaulio traukos centras. Kasmet, ypač vasarą, Taizé lankosi tūkstančiai jaunimo, bendruomenės broliai reguliariai rengia įvairaus pobūdžio maldos susitikimus jaunimui visuose žemynuose.

Bendruomenės steigėjas ir pirmasis prioras, iš mišrios šveicarų ir prancūzų šeimos kilęs Roger Louis Schutzas, buvo protestantas, tačiau nuo pat pradžios vienuolija buvo ekumeninė – ne tik suburianti skirtingų krikščioniškų konfesijų tikinčiuosius, ypač jaunimą, bet ir susidaranti iš įvairių konfesijų, įskaitant katalikus, vienuolių.

90 m. Taizé bendruomenės prioro Roger mirtis 2005 m. buvo skaudi tragedija: jis buvo nužudytas Taizé namuose per vakarines pamaldas. Br. Alois, katalikas iš Bavarijos, automatiškai tapo naujuoju prioru, nes, pagal Taizé bendruomenės regulą, prioras paskiria savo įpėdinį. Apie brolio Alois paskyrimą prioru steigėjas br. Roger pranešė pora metų prieš mirtį.

Taizé bendruomenė pranešė, kad pagal minėtąsias Taizé bendruomenės taisykles, prioras br. Alois paskirė br. Matthew prioru po pasitarimo su visais bendruomenės broliais.

Br. Alois pareiškė, kad, praėjus aštuoniolikai metų nuo pareigų perėmimo iš br. Roger ir įvykusių reikšmingų pasikeitimų pasaulyje ir Bažnyčioje, nusprendė, jog jau laikas, kad atsakomybę už bendruomenės vadovavimą perimtų asmuo, po jo tapęs bendruomenės nariu. Jis pažymėjo, kad Taizé bendruomenėje prioro tarnystei nėra nei amžiaus, nei iš anksto nustatyto termino. Prioras patikino, kad nutarė perduoti naštą už bendruomenę paskirdamas laiko, kad galėtų pasirengti atsakomybės perdavimui be jokių suvaržymų. Todėl pastaruosius dvejus metus tarėsi su bendruomenės broliais, meldėsi ir pasirinko brolį Matthew nauju Taizé prioru.

Br. Alois Löser gimė 1954 m. Bavarijoje vokiečių iš Sudetų krašto buvusioje Čekoslovakijoje šeimos. 1974 m. prisijungė prie Taizé bendruomenės, o 1978 m. davė amžinuosius įžadus. Jis neatskleidė savo ateities planų apie tai, kaip žada toliau vykdyti savo vienuolį pašaukimą po prioro pareigybės perdavimo br. Matthew.

Šiuo metu Taizé bendruomenę sudaro apie šimtas brolių – katalikų ir įvairios kilmės protestantiškų konfesijų atstovų – iš beveik trisdešimties šalių. Savo gyvenimu bendruomenė siekia liudyti bendrystės parabolę – būti konkrečiu pasidalijusių krikščionių ir susipriešinusių tautų susitaikinimo ženklu. (SAK/Vatican News)

2023 liepos 24, 12:49