Fra’ J. Dunlapas, Maltos ordino Didysis magistras Fra’ J. Dunlapas, Maltos ordino Didysis magistras  (ANSA)

Fra’ J. Dunlapas išrinktas Maltos ordino Didžiuoju magistru

Maltos ordino laikinasis vadovas kanadietis fra’ Johnas Dunlapas išrinktas naujuoju ordino Didžiuoju magistru.

66 metų vienuolis brolis fra’ J. Dunlapas, 81-sis Maltos ordino Didysis magistras, išrinktas Romoje gegužės 3 d. dešimties metų kadencijai.

Išrinkimo dieną fra’ J. Dunlapas davė priesaiką popiežiaus ypatingajam delegatui Maltos ordine kardinolui Silvano Tomasi Švč. M. Marijos bažnyčioje ordino būstinėje ant Romos Aventino kalvos ir pranešė popiežiui Pranciškui apie įvykusį išrinkimą.

XI a. Jeruzalėje įkurtas Maltos ordinas vykdo humanitarinius ir pagalbos vargstantiesiems projektus 120 pasaulio kraštų. Ordinas yra Šventajam Sostui pavaldi vienuolinė institucija ir suverenus tarptautinės teisės subjektas, palaikantis diplomatinius ryšius su ES ir šimtu valstybių, taip pat su Lietuvos Respublika. Valstybės, palaikančios diplomatinius ryšius su ordinu, Didžiajam magistrui pripažįsta valstybių vadovams skirtas prerogatyvas.

Fra’ J. Dunlapas, pirmasis ordino vadovas iš užjūrio, atsiliepė į pašaukimą ordine slaugydamas AIDS ligonius Kardinolo Cooko katalikų medicinos centre Harleme, Niujorke, ir maždaug tris dešimtmečius toje ligoninėje tęsė tarnystę. 2009 m. išrinktas ordino Suverenios tarybos nariu buvo pakartotinai patvirtintas šiose pareigose iki kol 2022 m. buvo popiežiaus paskirtas laikinuoju Maltos ordino vadovu. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 04, 10:01