Ekumeninis pareiškimas prieš Sekmines: tegul Šventoji Dvasia mus veda į taiką

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos ir Ekumeninės Bažnyčių tarybos vadovai arkivyskupas Mariano Crociata ir pastorius Christianas Kriegeris paskelbė bendrą pareiškimą artėjančios Sekminių iškilmės proga.

Nuo pat Sekminių dienos Šventoji Dvasia gaivina ir veda Bažnyčias, palaiko ir įkvepia krikščionis tiek asmeniškai, tiek kaip bendruomenę. Kaip pirmųjų krikščionių bendruomenė stengėsi su Šventosios Dvasios pagalba rasti atsakymus į iškilusias problemas, taip ir šiandien krikščionys kovoja su smurto, nelygybės ir susiskaldymo iššūkiais dabartiniame sužeistame pasaulyje, rašoma bendrame pareiškime ir nurodoma, kad viena didžiausių šio meto problemų yra Ukrainoje vykstantis žiaurus karas ir jo sukelta humanitarinė krizė. Daugybėje kitų šalių taip pat matome rimtus socialinius sunkumus, politinį nestabilumą, ekonominę nelygybę, didėjančią visuomenės poliarizaciją ir susiskaldymą. 

„Rengdamiesi švęsti Sekmines, būkime atviri priimti Šventąją Dvasią, kurios galia gali išgydyti ir sutaikinti žmoniją bei perkeisti visuomenę. Melsdamiesi už teisingumą ir taiką, nuolankiai ir su viltimi pasitikėkime Dievo Dvasiai, kuri visus perkeičia ir sutaikina, – ragina bendro ekumeninio pareiškimo autoriai. – Visi tegul eina teisingumo, tiesos, susitaikymo ir taikos keliu. Tegul Sekminių žinia, skatinanti siekti vienybės įvairovėje, įkvepia tuos, kuriems tenka politinė atsakomybė Europoje, kad jų sprendimai būtų priimami vadovaujantis išmintimi, sąžiningumu ir atjauta, tarnaujant bendram visų labui.“ (jm / Vatican News)

2023 gegužės 26, 16:01