Benediktas XVI Benediktas XVI 

Turino knygų mugėje buvo kalbama apie Benedikto XVI dvasinį palikimą

Benediktas XVI labai sąmoningai rengėsi galutiniam susitikimui su Viešpačiu. Jis žinojo, kad šio gyvenimo pabaiga yra didžiulis tikėjimo slėpinys, bet kartu jis visiškai pasitikėjo Viešpačiu, taip apie paskutinę praėjusių metų dieną mirusį popiežių emeritą per vieną Turino knygų mugės susitikimą kalbėjo tėvas Federico Lombardi SJ.

Tėvas F. Lombardi Benedikto XVI pontifikato metais buvo Vatikano spaudos salės direktorius, tai yra oficialus Šventojo Sosto atstovas spaudai. Šiuo metu jis yra Benedikto XVI fondo, saugančio ir studijuojančio buvusio popiežiaus palikimą, prezidentas. Susitikimas, pavadintas „Dievas visada yra šviesa ir slėpinys“, skirtas Benedikto XVI dvasiniam palikimui, buvo vienas gegužės 22 d. pasibaigusios tarptautinės Turino knygų mugės programos renginių.

Pasak tėvo F. Lombardi, pagrindinis Benedikto XVI pontifikato prioritetas buvo priartinti mūsų laikų žmones prie Dievo, kurį Jėzus Kristus mums apreiškia kaip Tėvą. Jam taip pat buvo labai svarbu megzti dialogą su šiuolaikinio pasaulio kultūra. Jis tai darė labai pasitikėdamas protu kaip šio dialogo priemone. Tačiau protas turi būti atviras, negali užsidaryti siaurame grynai matematinio ir pozityvistinio mąstymo horizonte. Protas turi būti pajėgus suvokti didžiąsias gyvenimo ir pasaulio problemas, būti atviras teologijai, filosofijai ir įvairių disciplinų dialogui.

Tėvas F. Lombardi pabrėžė, kad Benedikto XVI pontifikatas nebuvo tik magisterinis, tai yra sutelktas tik į mokymą, bet pasižymėjo ir labai dideliu pastoraciniu intensyvumu, kupinas meilės Bažnyčiai ir siekimo skatinti jos gyvybingumą. Buvęs popiežius mėgo kartoti, priminė tėvas F. Lombardi, kad Bažnyčia yra gyvas organizmas ir Bažnyčioje mes visi keliaujame kartu. Šventųjų palydimi einame per istoriją ir liudijame Evangeliją. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 24, 16:41