Vyskupas Oleksandras Jazloveckis Vyskupas Oleksandras Jazloveckis 

Ukraina antrą kartą Velykas švęs karo sąlygomis

Mes visi jaučiame, kad Dievas yra su mumis. Dėkojame jam už mūsų šalies prisikėlimo viltį, kurios niekada nepraradome, sakė Vatikano radijui Kyjivo ir Žytomyro lotynų apeigų vyskupijos augziliaras vyskupas Oleksandras Jazloveckis.

Ukrainos katalikai jau antrą kartą Velykas švęs karo sąlygomis. Tačiau šiemet situacija kitokia, negu pernai. Praėjusiais metais Velykos buvo švenčiamos netrukus po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Buvo daugiau chaoso ir baimės dėl ateities. Žmonės bijojo, kad Ukraina neatsilaikys. Dabar jau praėjo metai. Karas tęsiasi, tačiau neįvyko tai, kuo gąsdino rusai, – kad paims Ukrainą per kelias dienas.

Šiais metais rengdamiesi Velykoms ukrainiečiai mato daugiau vilties ženklų. Bet, antra vertus, karas vis dar tęsiasi, dėl to ir šiemetinės Velykos nebus tokios džiaugsmingos, kokios turėtų būti. Pasak vyskupo, dabartinis metas verčia žiūrėti į tai, kas aplinkui dedasi, tikėjimo akimis. Kai kalbamės tarpusavyje, dalijosi vyskupas, kartais tenka išgristi, kad Ukrainoje jau daugiau kaip metus trunka Didžioji savaitė. O kai pasigirsta oro pavojus ir slepiamės nuo raketų, buvimas slėptuvėje šiek tiek primena budėjimą prie Jėzaus kapo. Tačiau žmonės žino, kad jie nėra palikti likimo valiai, kad Dievas jų nepalieka. Mes nebuvome vieni per šią ilgą Didžiąją savaitę ir tai mums padeda su viltimi laukti Prisikėlimo.

Graikų apeigų katalikai, kurie laikosi Julijaus kalendoriaus ir kitaip negu lotynų katalikai nustato Velykų datą, šiais metais Kristaus Prisikėlimo iškilmę švęs savaite vėliau – balandžio 16 d. Pernai Ukrainos Graikų Apeigų Katalikų Bažnyčia nusprendė iš dalies pereiti prie Grigaliaus kalendoriaus. Nuo šių metų rugsėjo mėnesio Ukrainos graikų apeigų katalikai pagal Grigaliaus kalendorių švęs nekilnojamąsias liturgines šventes. Tad Kalėdas šiemet Ukrainos graikų apeigų katalikai švęs tą pačią dieną, kaip ir lotynų katalikai. Tomis pačiomis dienomis bus švenčiami ir daugumos šventųjų liturginiai minėjimai. Kol kas paliekamas galioti senas Velykų dienos nustatymo būdas. (jm / Vatican News)

2023 balandžio 07, 13:51