t. Matteo Ricci SJ statula Makao t. Matteo Ricci SJ statula Makao 

Honkongo vyskupas Pekine aplankė misionieriaus M. Ricci SJ kapą

Honkongo vyskupas aplankė Pekine XVII a. pradžioje mirusio misionieriaus ir mokslininko t. Matteo Ricci SJ kapą. Jėzuito misionierių iš Italijos M. Ricci, Kinijoje žinomą Li Ma Dou (Išminčiaus iš Vakarų) vardu, Šventasis Sostas 2022 m. pripažino Garbinguoju Dievo tarnu.
Honkongo vyskupas S. Chow aukoja Mišias Pekino katedroje 2023 balandžio 20 d.
Honkongo vyskupas S. Chow aukoja Mišias Pekino katedroje 2023 balandžio 20 d.

Honkongo vyskupas jėzuitas Steponas Chow SJ su Honkongo Bažnyčios delegacija į Kiniją atvyko Pekino arkivyskupo kvietimu pirmadienį, balandžio 17 d., penkių dienų vizitui.

Honkongo vyskupas Pekine aukotų Mišių metu išreiškė viltį, kad tai nebus vienintelė jo kelionė ir kad jis ateityje galės aplankyti kitas Kinijos vyskupijas. Jis sakėsi esąs kupinas pasitikėjimo, kad dviejų miestų – Pekino ir Honkongo –  vyskupijos galės plėsti mainus ir bendradarbiavimą, vieni kitus geriau pažinti, kad liudytų Dievo bendrystę. Pekino arkivyskupas Juozapas Li, einantis Kinijos katalikų patriotinės asociacijos pirmininko pareigas, savo ruoštu išsakė viltį, kad abi vyskupijos – Pekino ir Honkongo – galės augti pagal Dievo valią.

Pirmadienio vakarą maldos vigilijoje Pekino Švenčiausiojo Išganytojo katedroje Pekino katalikai su svečiais iš Honkongo meldėsi už Garbingojo Dievo tarno t. M. Ricci SJ paskelbimą palaimintuoju. Honkongo vyskupas S. Chow SJ pamaldų dalyviams pristatė Honkongo katalikų parengtą maldą už naujus evangelizavimo kelius Kinijoje atvėrusio t. M. Ricci paskelbimą palaimintuoju.

„Misionieriaus t. Matteo Ricci SJ nepaprastas pavyzdys tesužadina mūsų misionierišką uolumą, kad ir mes gebėtume mokytis, kaip gyventi pagal Tiesą meilėje savo kasdieniame gyvenime ir padėti kitiems, ypač savo seserims ir broliams kinams, išmokti Tave pažinti ir pamilti“, – sakoma naujoje prašymo maldoje.

Maldos vigilijos proga Pekino katalikų bendruomenė katedroje parengė parodą apie M. Ricci veiklą Kinijoje nuo 1583 iki 1610 m. Ateityje žadama nutiesti piligriminį kelią M. Ricci pėdsakais ir kitose Garbingąjį Dievo tarną menančiose vietose Kinijoje.

Honkongo vyskupas S. Chow su jį lydinčia Honkongo katalikų delegacija, kurios sudėtyje, be kitų, yra jo vyskupas augziliaras ir kunigas vikaras, trečiadienį aplankė t. M. Ricci –  Li Ma Dou kapą Pekine.

Tėvo M. Ricci ir dar kelių kitų svetimšalių misionierių kapas yra nedidelėse, gražiai prižiūrimose Žalano kapinėse, Pekine, buvusios Komunistų partijos mokyklos, dabar Pekino administracijos instituto, kieme.

*

Keturis kartus Kinijoje lankęsis amžino atminimo kardinolas Rogeris Etchegaray’us (1922–2019) – popiežiaus Jono Pauliaus II specialių misijų pasaulyje vykdytojas, – atsiminimų knygoje („Link Kinijos krikščionių“, 2005 m.) aprašė savo apsilankymą 1980 m. prie t. M. Ricci SJ kapo, įvykusį per jo pirmąją kelionę į Kiniją. Beje, kardinolas R. Etchegaray’us buvo pirmas Vakarų pasaulio katalikų ganytojas, lankęsis Kinijos Liaudies Respublikoje po tamsių ir skaudžių Kultūrinės revoliucijos metų.

Kardinolui įsiminė jį lydėjusio Kinijos kultūros paveldo ministerijos atstovo jam pacituotas istorinis Mingų dinastijos imperatoriaus Džu Idziuno kanclerio pasakymas, jog „Kinijoje dar niekad nesilankė toks šviesus mokslo ir dorybių prasme svetimšalis, kaip dr. M. Ricci“.

Žemės plotą M. Ricci kapui padovanojo Kinijos imperatorius, kuris jėzuitą misionierių ir mokslininką M. Ricci buvo pakvietęs į Pekiną ir paskyręs savo dvaro nariu. (SAK / Vatican News)

Honkongo vyskupas S. Chow aukoja Mišias Pekino katedroje 2023 balandžio 20 d.
Honkongo vyskupas S. Chow aukoja Mišias Pekino katedroje 2023 balandžio 20 d.

 

 

2023 balandžio 21, 12:54