Nuncijus arkivysk. V. Kulbokas. Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos posėdžio atidarymas Nuncijus arkivysk. V. Kulbokas. Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos posėdžio atidarymas 

Ukraina. Vyksta kova ne tik dėl gyvybių, bet ir dėl sielų

Svarbiausias dalykas, kuriam dabar esame pašaukti, ir pagrindinė mūsų užduotis –nenuilstamai melstis už taiką, kuri tikrai ateis į mūsų kraštą, sakė Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Skomarovskis. Neseniai į šias pareigas išrinktas vyskupas praėjusį šeštadienį Berdyčivo M. Marijos šventovėje vadovavo pamaldoms, kuriomis buvo paminėtos Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai M. Marijos Širdžiai metinės.

Pasak vyskupo, pagrindinis pašaukimas, kurį šiuo metu vykdo Bažnyčia Ukrainoje, yra malda už taiką ir kenčiančių žmonių dvasinis palydėjimas. Šiuos metus lotynų apeigų Katalikų Bažnyčia Ukrainoje yra paskelbusi Gailestingumo metais. „Tikimės, kad Dievo gailestingumo dovana, taikos dovana, ateis į mūsų šalį“, – sakė vyskupas.

„Žinome, kad šiuo metu vyksta kova ne tik dėl fizinio išlikimo, bet vyksta kova už mūsų sielas“, – sakė kitas Ukrainos lotynų apeigų katalikų ganytojas, Podolės Kameneco vyskupas augziliaras Radoslavas Zmitrovičius. Jis pabrėžė, kad šiandien Ukraina patiria baisią Rusijos agresiją ir tiesiogine prasme kovoja už savo gyvybę. „Tačiau mes, kaip Bažnyčia, taip pat suvokiame, kad vyksta kova ne tik dėl fizinio išlikimo. Taip pat vyksta kova už mūsų sielas, už mūsų apsisprendimą, už Ukrainos ateitį ir už tai, kokia ji bus. Esame visiškai įsitikinę, kad be Dievo nėra ateities ir kad daugelio žmonių kančios be Dievo būtų veltui. Todėl turime likti ištikimi tiesai, kurią Dievas mums apreiškė Jėzuje Kristuje.“

Nuncijus vainikavo M. Marijos statulą

Šeštadienį, kovo 25 d., per Viešpaties Apreiškimo M. Marijai šventę ir Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai M. Marijos Širdžiai metines, kunigų seminarijoje Vorzelyje prie Kyjivo buvo švenčiama Eucharistija, kurios metu apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas karūnavo Fatimos Dievo Motinos statulą.

Pernai Vorzelį buvo užėmusi rusų kariuomenė, o seminaristai ir dėstytojai buvo evakuoti. Fatimoje nupirkta Dievo Motinos statula stovėjo seminarijos valgykloje. Per bombardavimą į statulą pataikė skeveldra ir ją apgadino. „Mums buvo labai simboliška, kad šiemet, per Apreiškimo šventę, apaštališkasis nuncijus karūnavo naują Fatimos Dievo Motinos statulą. Tai ypatingo popiežiaus Pranciškaus buvimo su mumis, Bažnyčioje Ukrainoje apskritai ir mūsų bendruomenėje konkrečiai, ženklas“, – sakė seminarijos rektorius. (jm / Vatican News)

2023 kovo 28, 14:31