Kinijos katalikai Kinijos katalikai 

Kaip šv. Juozapas. Nuolanki ir brangi kinų bažnyčių sargų misija

Bažnyčios durininką sutiksi kiekvienoje Kinijos bažnyčioje ir koplyčioje. Parapijų bendruomenės, dėkingos už jų įnašą, rūpinasi jų tikėjimo kelione. Kovo mėnuo, dedikuotas, šv. Juozapui, misijų Kinijoje globėjui, labai tinkamas atsigręžti ir įvertinti bažnyčių sargų veiklą šv. Juozapo dorybių šviesoje.

Jie nėra vien paprasti sargai. Bažnyčių sargai, dažnai savanoriai, daugeliui yra kaip pažįstamas Bažnyčios veidas. Jie atidaro parapijų bažnyčias, jas prižiūri, savo nuolankiu darbu jie seka Šv. Juozapo pėdomis, kuris rūpinosi Jėzumi ir Marija. Jie jaučia, kad Jėzaus globėjo figūra artima jų tyliam darbui, kuris pilnas krikščioniškos meilės ir dėkingumo, padedančio priimti kiekvieną, kuris prisiartina prie bažnyčios, ir su atsidavimu atsiliepti į visus parapijos poreikius.

Bažnyčios durininką sutiksi kiekvienoje Kinijos bažnyčioje ir koplyčioje. Parapijų bendruomenės, dėkingos už jų įnašą, rūpinasi jų tikėjimo kelione. Kovo mėnuo, dedikuotas, šv. Juozapui, misijų Kinijoje globėjui, labai tinkamas atsigręžti ir įvertinti bažnyčių sargų veiklą šv. Juozapo dorybių šviesoje.

Tad kovą vykdomos įvairios iniciatyvos. Pavyzdžiui, Ningblo bendruomenė surengė formacijos kursus 21 bažnyčios sargui (17 vyrų ir 4 moterims), kurie darbuojasi vyskupijos bažnyčiose, tema „Šv. Juozapo, Švč. Šeimos globėjo, ištikimybė“.

Šių rekolekcijų dalyviai, lydimi kunigų ir vienuolių, meldėsi, kalbėjo Rožinio maldą, dalyvavo Mišiose, atliko išpažintį, tai buvo proga ir apmąstyti savo pašaukimą. Kai kurie iš jų liudijo apie savo patirtis, papasakodami, kaip darbas stiprina jų tikėjimą ir dvasinį augimą.

Kompetencija, sutikimas su šypsena, dvasingumas ir atsidavimas, atsakomybės jausmas ir noras tarnauti – svarbiausios savybės, apibūdinančios kasdienį bažnyčios sargo gyvenimą.

Rekolekcijoms vadovavęs kunigas padėkojo jiems už jų tylią tarnystę, padrąsindamas ir toliau sekti šv. Juozapo pėdomis.

(DŽ/ Fides)

2023 kovo 16, 13:34