Per gedulingas Mišias už nužudytą vyskupą D. O’Connellą skaitoma popiežiaus užuojautos telegrama Per gedulingas Mišias už nužudytą vyskupą D. O’Connellą skaitoma popiežiaus užuojautos telegrama  (© Angelus News)

Laidojamas nužudytasis JAV vyskupas. Popiežiaus telegrama

Kovo 3-iąją į Angelų Dievo Motinos katedros kriptą bus padėti Los Andželo vyskupo augziliaro Davido O’Connello palaikai. Jis buvo nužudytas vasario 18-ąją dieną. Tris dienas, nuo kovo 1 iki kovo 3-ios, už velionį Angelų Dievo Motinos katedroje aukojamos gedulingos Mišios. Ketvirtadienio Mišiose perskaityta popiežiaus užuojautos telegrama.

Los Andželo ganytojui arkivyskupui Jose Gomezui adresuotoje Popiežiaus valstybės sekretoriaus telegramoje perduodama Pranciškaus užuojauta arkivyskupijos dvasininkams, vienuoliams ir tikintiesiems dėl tragiškos vyskupo mirties, dėkojama už nuoširdų ir atsidavusį vyskupo D. O’Connello darbą, ypač tarp vargstančių ir migrantų, už pastangas ginti Dievo dovanotos žmogiškos gyvybės šventumą ir orumą, už artumą savo bendruomenės žmonėms. Popiežius taip pat meldžia, priduriama telegramoje, už tai, kad visi atėję pagerbti vyskupo ir jį patikėti Dievo gailestingumui, ryžtingai atmestų prievartą ir blogį įveiktų gerumu. 

Galima pridurti, kad Los Andželo vyskupo augziliaro žudikas buvo surastas ir areštuotas. Pasak teisėsaugos pareigūnų, tai vyskupo namų, priklausiusių arkivyskupijai, tvarkytojos sutuoktinis, 61 metų amžiaus vyras. Jis pripažino įvykdęs nusikaltimą, tačiau jo išvardinti motyvai, pasak vieno prokuroro, neatrodė rišlūs. Tikimasi daugiau aiškumo ateityje.

Daug kas paminėjo, jog nužudytasis ganytojas, gimęs Airijoje, tačiau kunigystės šventimus gavęs Los Andžele ir visą gyvenimą jame dirbęs, atliko savo pareigas parapijose, tai pat po 2015 popiežiaus Pranciškaus paskyrimo vyskupu, kurios apėmė sudėtingus kvartalus, kuriuose netrūko gaujų, smurto, skurdo, nuolatinės įtampos tarp kvartalo gyventojų ir policijos, kuri keletą kartų virto tikromis riaušėmis. Šiame kontekste vyskupas stengėsi būti taikytoju, tarpininku, ramintoju, siekiančiu prievartos keliui pasiūlyti kitas alternatyvas. (RK / Vatican News

2023 kovo 02, 14:15