Ukrainos graikų ir lotynų apeigų katalikų vyskupai Ukrainos graikų ir lotynų apeigų katalikų vyskupai 

Bažnyčia Ukrainoje sveikina popiežių ir jam dėkoja

Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo dešimtųjų metinių proga jį pasveikino Ukrainos graikų ir lotynų apeigų katalikų bendruomenių vadovai, dėkodami jam už atjautą kenčiančiai ukrainiečių tautai, už maldą ir humanitarinę pagalbą.

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas dėkoja už daugybę popiežiaus Pranciškaus iniciatyvų ukrainiečių labui. Arkivyskupas primena, kad pasaulinis karas dalimis, apie kurį kalba popiežius Pranciškus, tapo liūdna tikrove pirmiausia Ukrainoje, pačioje Europos širdyje. Bažnyčia Ukrainoje yra dėkinga popiežiui už per pastaruosius metus labai dažnai jo kartotus raginimus melstis už karą kenčiančius  žmones, už visas popiežiaus pastangas, kad Ukrainoje ir visoje Europoje viešpatautų teisinga taika.

„Meldžiame Viešpatį, kad jūsų pontifikatas mums rodytų kelią ir kad krikščionių tikėjimas mums rodytų viltį, glūdinčią dabartiniuose istoriniuose epochų pokyčiuose“, – rašo arkivyskupas S. Ševčukas.

Lotynų apeigų katalikų Lvivo arkivyskupas Mieczyslawas Mokrzyckis, sveikindamas popiežių Pranciškų jo išrinkimo sukakties proga ir dėkodamas jam už maldą ir paramą Ukrainos žmonėms, rašo, kad „joks kitas religinis lyderis nėra tiek kartų viešai kalbėjęs gindamas ukrainiečius ir Ukrainą. Šventasis Tėvas taip pat siunčia humanitarinę pagalbą Ukrainai. Ukrainos žmonės labai dėkingi jam paramą ir už kiekvieną žodį“. (jm / Vatican News)

2023 kovo 14, 14:32